Politika zasebnosti

Podatki upravljavca podatkov in podatki obdelovalca podatkov:

Ime: HBO Europe s.r.o. Ime: HBO poslovne storitve d.o.o.
Sedež: Praga 7, Jankovcova 1037/49, Poštna številka: 170 00, Češka republika Sedež: Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija
Matična številka: 61466786

Družba je vpisana v poslovnem registru pri Okrožnem sodišču v Pragi, oddelek C, 29418
Matična številka družbe: 2009293000
Matična številka Upravljavca Podatkov: 00008182  
Elektronski naslov: sekretariat@hbo.cz Elektronski naslov: privacypolicy@hbogo.eu
(v nadaljevanju: “Upravljavec Podatkov”) (v nadaljevanju: “Obdelovalec Podatkov”)

Glede na to, da je ta Politika zasebnosti (v nadaljevanju: “Politika zasebnosti”) neločljiv del Pogojev Uporabe in da pojmi, definirani v Pogojih Uporabe, urejajo razlago Politike zasebnosti, vas prosimo, da najprej preberete Pogoje Uporabe in šele nato Politiko zasebnosti. Kliknite tukaj za Pogoje Uporabe.

Določanje obdelave podatkov:

Obdelava Podatkov se lahko začne s prostovoljno, dokončno in zavestno privolitvijo Uporabnikov v času registracije na Spletni strani HBO GO, na podlagi informacij, navedenih v Politiki zasebnosti. Uporaba Storitev se šteje kot privolitev Uporabnika za obdelavo Podatkov in shranjevanje Podatkov (kot je ta pojem opredeljen spodaj). V primeru, da Uporabniki ne sprejmejo te Politike zasebnosti in ne posredujejo Podatkov, potrebnih za zagotavljanje Storitev, uporaba Storitev ne bo mogoča.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov:

Prostovoljna privolitev Uporabnika predstavlja pravno podlago za obdelavo podatkov, za katero je takšna privolitev potrebna, v skladu z Oddelkom 5 (2) Zakona št. 101/2000 Coll. o varstvu osebnih podatkov, s spremembami, ki velja v Češki republiki (v nadaljevanju: “PDPA”). V skladu z Oddelkom 5 (2) b PDPA privolitev za obdelavo Podatkov, ki so potrebni za izvajanje pogodbe z Uporabnikom, ni potrebna. Od dne 25. 5. 2018 dalje se bodo osebni podatki Uporabnika obdelovali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES in vseh predpisih, ki bodo nadomestili PDPA.

Področje uporabe Politike zasebnosti:

Politika zasebnosti se uporablja izključno za obdelavo Podatkov, ki se nanaša na Storitve.

Obseg Podatkov, ki se obdelujejo:

1. V času postopka Registracije Uporabniki posredujejo uporabniško ime (npr. vzdevek ali drugo ime, ki ni nujno primerno za identifikacijo Uporabnika), geslo, elektronski naslov in druge identifikatorje za registracijo (npr. ADSL identifikator, številka pogodbe, telefonska številka itd.), ki se zahtevajo pri postopku Registracije (v nadaljevanju: “Podatki”). V času obdelave Podatkov, Upravljavec Podatkov ne sme razkriti Podatke tretjim osebam, razen Operaterju, ali jih posredovati, objaviti ali povezati s katerokoli drugo obdelavo Podatkov. Razen Podatkov, ni potrebno posredovati drugih podatkov. Uporabnik se strinja, da imajo lahko Operaterji dostop do Podatkov, ker Operater Uporabniku zagotavlja Storitve in je odgovoren za skrb za stranke.

2. Uporabniki se strinjajo, da bodo v času ogleda vsebinskih strani Storitev zabeleženi IP naslov naprave Uporabnika, začetni in končni čas obiska, identifikacija pregledane Storitve, in v določenih primerih, ob upoštevanju nastavitve naprave Uporabnika, vrsta spletnega brskalnika ali operacijskega sistema. Sistem samodejno evidentira te podatke.

3. V času uporabe Storitev lahko sistem na napravo Uporabnika pošlje anonimni identifikator obiskovalca, tako imenovani piškotek. Piškotki so tekstovne datoteke, ki so nameščene na trdem disku Uporabnika. Piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov. V privzeti nastavitvi spletni brskalnik sprejme piškotke in jih shrani (npr. v mapi ‘Začasno prenesene internetne datoteke'). V primeru, da Uporabniki ne želijo, da Upravljavec Podatkov postavi piškotek na napravo Uporabnika ali drugo napravo, se sprejem piškotkov v spletnem brskalniku lahko onemogoči. V takih primerih so lahko nekatere funkcije znotraj Storitve HBO GO omejene. Dodatne informacije o uporabi piškotkov so na voljo v Politiki piškotkov. Politika piškotkov je neločljiv del te Politike zasebnosti. Za Politiko piškotkov kliknite tu.

4. Uporabnik se strinja, da HBO GO aplikacije evidentirajo informacije o dejavnosti Uporabnika pri uporabi Storitev, kot je Uporabnikova zgodovina ogledov in seznam ogledov, ter zagotavljajo prilagojeno vsebinsko priporočilo, ki temelji na teh dejavnostih.

5. Uporabniki se strinjajo, da lahko HBO GO aplikacije (iOS, Android) zahtevajo posebna dovoljenja pred namestitvijo ali med uporabo, v cilju pravilne uporabe Storitev. Te zahteve za dovoljenja se od Uporabnika zahtevajo v času namestitve ali uporabe in jih mora Uporabnik ročno sprejeti. HBO GO aplikacije običajno zahtevajo dostop do dovoljenj, kot so internetna povezava, dostop do wifi in omrežnega stanja, pisanje/branje začasnih podatkov v/iz pomnilnika, branje stanja telefona, prebujanje zaklepanja, branje/pošiljanje dnevnikov, omogočanje potisnih obvestil (push notifications). Navedena dovoljenja so potrebna za pravilno Uporabniško izkušnjo in spremljanje in izboljšanje kakovosti Storitev. HBO GO aplikacija je skladna s smernicami za razvijalce ponudnikov platform.

Cilji obdelave Podatkov:

1. Cilji obdelave Podatkov v zvezi s Podatki, ki jih posreduje Uporabnik, so naslednji:

(i) prepoznati in preveriti pooblastilo Uporabnika (tj. omogočiti dostop do Storitev),

(ii) aktivirati nastavitve starševskega nadzora (tj. omejiti zagotavljanje Storitev glede na starost),

(iii) uporabiti Podatke za statistične namene; in

(iv) zagotoviti nadaljnje storitve, ki jih naroči Uporabnik (npr.: obvestila, glasila, priporočila programa, programi zvestobe, posebne ponudbe, v nadaljevanju: “Dodatne Storitve”). Upravljavec Podatkov se zavezuje, da bo Uporabniku zagotovil Dodatne Storitve izključno na podlagi predhodne zahteve in privolitve Uporabnika ter možnost prekinitve katerekoli Dodatne Storitve.

2. Podatki, ki so zabeleženi v evidenčni datoteki v času uporabe Storitev, se uporabljajo za statistične namene (za pridobivanje podatkov o priljubljenosti vsebine), za odkrivanje napak in preverjanje varnega delovanja Storitev, ter za odkrivanje in preprečevanje nezakonitih zunanjih napadov, ki kršijo ali ogrožajo celovitost Storitev.

3. Upravljavec podatkov ne sme uporabljati Podatkov za nobene druge namene, razen za tiste, ki so navedeni tukaj. Razen prenosa Podatkov na Operaterja, se lahko Podatki razkrijejo tretjim osebam samo po predhodni prostovoljni in zavestni privolitvi Uporabnika, ki temelji na podrobnih in izčrpnih informacijah. Ta omejitev ne velja v primeru, da zakon zahteva, da Upravljavec Podatkov razkrije katerekoli Podatke.

Trajanje obdelave Podatkov:

1. Obdobje obdelave Podatkov se začne z Registracijo in konča z Odjavo Uporabnika.

2. Upravljavec Podatkov mora Podatke izbrisati v 10 delovnih dneh od prejema zahteve za izbris, ne glede na to, ali ga pošlje Uporabnik ali Operater.

Druge informacije:

1. Upravljavec Podatkov hrani Podatke izključno v digitalni obliki. Dostop do Podatkov je dovoljen samo zaposlenim pri Upravljavcu Podatkov in Obdelovalcu Podatkov, ki imajo dovoljenje za dostop do Podatkov in opravljajo storitve v zvezi s Podatki. Da bi zagotovili varnost Podatkov, mora Upravljavec Podatkov uporabljati sistem za zaščito podatkov, ki je običajen znotraj industrije/branže, ga redno posodabljati in nadgraditi, ter narediti vse, kar se v dani situaciji lahko pričakuje, da se prepreči nepooblaščen dostop do Podatkov, ki se obdelujejo.

2. Upravljavec Podatkov vključi Obdelovalca Podatkov v obdelavo Podatkov. Obdelovalec Podatkov lahko pošilja glasila Uporabnikom ali zagotovi podporo Uporabniškega računa.

3. Uporabniki imajo pravico zahtevati informacije o obdelavi Podatkov, popravek ali spremembo svojih Podatkov kadarkoli, s pismom, naslovljenim na Upravljavca Podatkov, ali elektronsko na zgoraj navedeni elektronski naslov ali ugovarjati obdelavi podatkov. V primeru, da Uporabniki ugotovijo, da obdelava Podatkov krši veljavno zakonodajo, lahko ugovarjajo obdelavi podatkov s strani Upravljavca Podatkov ali se obrnejo na češki organ za varstvo podatkov, Úřad pro ochranu osobních údajů/ Urad za varstvo osebnih podatkov, pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, Česká republika/ Češka republika, posta@uoou.cz ali uveljavljajo svoje pravice pred pristojnim sodiščem.

4. Upravljavec Podatkov izbriše Podatke, v primeru, da
- obdelava krši veljavno zakonodajo;
- Uporabnik zahteva izbris (umakne soglasje k obdelavi podatkov);
- so nepopolni ali napačni in tega ni mogoče popraviti;
- je cilj obdelave Podatkov izpolnjen; ali
- izbris odredi sodišče ali češki oblastni organ za varstvo podatkov.

5. Upravljavec Podatkov mora Uporabnika nemudoma obvestiti o morebitnem popravku ali izbrisu.

6. V primeru, da je Politika zasebnosti na voljo na Spletni strani HBO GO tako v lokalnem kot v angleškem jeziku, bo prevladala lokalna različica.