PRAVILNIK O ZASEBNOSTI ZA TRGOVANJE MED PODJETJI IN ODRASLIMI POTROŠNIKI  

Posodobljeno: 26.04.2020

 

WarnerMedia (»mi«, »naš« ali »nas«) je vodilna skupina podjetij na področju medijev in razvedrilnih vsebin. V tem pravilniku o zasebnosti je opisano, katere osebne podatke o posameznikih (»vi«), ki uporabljajo naše ponudbe (»podatki«) zbirajo, uporabljajo, posredujejo in drugače obdelujejo podjetja WarnerMedia. Ta pravilnik o zasebnosti ne velja za digitalne storitve, ki so spletne storitve, namenjene otrokom.  

 

Družino podjetij WarnerMedia sestavljajo številne različne pravne osebe in poslovne enote. V tem pravilniku o zasebnosti se izraz »upravljavec« vaših podatkov nanaša na podjetje, ki opredeli namen in način obdelave vaših podatkov. Podjetje skupine WarnerMedia, ki je upravljavec v povezavi z obdelavo vaših podatkov, je odvisno od ponudbe, ki jo uporabljate. Pogosto je to podjetje skupine WarnerMedia, odgovorno za zagotavljanje te ponudbe, kot je morda opredeljeno v naših pogojih in določilih. 

 

V nekaterih primerih je za obdelavo vaših podatkov morda odgovornih več upravljavcev (če so na primer podatki posredovani drugim podjetjem skupine WarnerMedia za namen, opredeljen v tem pravilniku o zasebnosti). Za dodatne podrobnosti si oglejte seznam naših upravljavcev. Če imate dodatna vprašanja o ustreznem upravljavcu, vzpostavite stik z nami na enega od načinov, ki so navedeni v nadaljevanju tega dokumenta. 

 

V skladu z zakonodajo nekaterih držav zunaj Evropskega gospodarskega območja bomo morda potrebovali vaše soglasje za obdelavo vaših podatkov, opredeljenih v tem pravilniku o zasebnosti. Ob upoštevanju morebitnih nasprotujočih si navedb, ki nam jih morda posredujete, kot je zavrnitev uporabe ali nestrinjanje z uporabo, če ste k temu pozvani, in če to dovoljuje zakonodaja, z navedbo podatkov ali drugačno uporabo naših ponudb soglašate, da uporabljamo vaše podatke v skladu z določili tega pravilnika o zasebnosti. 

KAZALO VSEBINE

OBSEG TEGA PRAVILNIKA O ZASEBNOSTI

Temeljito preberite ta pravilnik. Opisuje namreč vrste vaših podatkov, ki jih lahko zbiramo, namene, v katere jih zbiramo, in načine zbiranja teh podatkov ter (po potrebi) pravno podlago za zbiranje in vsebuje informacije o hrambi podatkov, vaših pravicah ter kako lahko vzpostavite stik z nami. Ta pravilnik o zasebnosti zajema naše dejavnosti obdelave podatkov v spletu in zunaj spleta, vključno s podatki, ki jih zbiramo prek naših različnih ponudb, kot so ponudbe, opredeljene v nadaljevanju:  

 

Digitalne storitve: 

 • spletna mesta WarnerMedia, vključno z dejavnostmi, ki se izvajajo na naših spletnih mestih, kot so ankete, raziskovalne študije, preskusi na ciljnih skupinah, promocije, tekmovanja in nagradne igre, nakupi v naših storitvah, pozivi k ukrepanju za uporabniško ustvarjeno vsebino (»UGC«) in naročnine na glasila; 
 • mobilne aplikacije, vključno z dejavnostmi, ki se izvajajo v naših aplikacijah, kot so tiste, navedene za naša spletna mesta; 
 • naročniške storitve ali druge storitve pretakanja, ki jih WarnerMedia ponuja potrošnikom in storitvam, ki vam omogočajo sprejem naše avdiovizualne vsebine prek naših spletnih mestih, mobilnih aplikacijah in/ali storitve, ki jo zagotavlja neodvisni ponudnik, kot je ponudnik internetnih storitev, platforma plačljive televizije ali operater mobilne telefonije; 
 • igre za igralne konzole in 
 • strani, kanali ali računi naših oboževalcev v družbenih omrežjih neodvisnih ponudnikov (npr. uradne strani v storitvah Facebook, Instagram in Twitter). 

 

Storitve, ki niso na voljo v spletu: 

 • ogledi studijev; 
 • znamenitosti in razstave (npr. tematski parki, aktiviranja trženjskega spleta na konvencijah ali drugih javnih mestih in osebna doživetja navidezne resničnosti), ki jih pripravlja WarnerMedia; in  
 • dogodki, ki se jih udeležite kot potrošnik ali gost (in ne kot poslovni subjekt), kot so filmske premiere, trženjski dogodki in dogodki mnenjskih voditeljev, preskusi na ciljnih skupinah ali uporabnikih ter zasebni dogodki, ki potekajo v naših prostorih ali najetih studijih. 

 

Upoštevajte, da lahko podatke, zbrane v enem viru (npr. na spletnem mestu WarnerMedia ) združimo s podatki, ki jih zberemo v drugem viru (npr. v mobilni aplikaciji), vključno s podatki, ki jih morda zbere drugo podjetje iz skupine WarnerMedia ali tretja stranka (kot je nadalje opisano v nadaljevanju). Upoštevajte, da boste pri uporabi storitev, ki niso na voljo v spletu, morda uporabljali naše digitalne storitve in obratno, na primer pri rezervaciji ogleda studija ali pri udeležbi na trženjskem dogodku na spletnem mestu WarnerMedia. Nekatere ponudbe družbe WarnerMedia (na primer nekateri tematski parki družbe WarnerMedia, spletne trgovine in nakupi v aplikaciji) ne upravlja družba WarnerMedia, ampak neodvisni imetnik licence ali trgovina z aplikacijami. Nobeno obdelavo vaših osebnih s strani tega imetnika licence ali trgovine z aplikacijami ne ureja ta pravilnik o zasebnosti, zato skrbno preverite, ali se ustrezni pogoji in določila nanašajo na podjetje iz skupine WarnerMedia.  

PODATKI, KI JIH ZBIRAMO

Zbiramo, uporabljamo, posredujemo in drugače obdelujemo te kategorije podatkov: 

 

1) Podatki, ki nam jih posredujete: 

 

 • Podatki o registraciji, računu in prijavi, vključno z vašimi podatki, ko se registrirate ali prijavite za eno od naših ponudb (npr. ime, uporabniško ime, geslo, e-poštni naslov, podatki za stik, datum rojstva ali starost, zanimanje za našo vsebino itd.).  
 • Podatki o vašem nakupu ponudbe, vključno z ustreznimi podatki za plačilo (npr. podatki kreditne kartice). Obdelamo lahko tudi podatke o obdobjih preskusov, prevzemu nagrad ali promocijah, obdobjih brez aktivne naročnine, zgodovini plačil in morebitnih zamujenih plačilih. 
 • Podatki o vaši uporabi ponudbe oziroma udeležbi na ponudbi, vključno s podatki o tem, ali ste odprli e-poštno sporočilo, ki smo vam ga poslali, podatki o načinu uporabe digitalne storitve (vključno z morebitnim računom, ki ga uporabljate), vsebini, ki ste si jo ogledali ali objavili, oglasi, ki ste si jih ogledali, igrami, ki ste jih igrali, in doseženi ravni, nastavitvah in zanimanjih za različne funkcije, programe, storitve in vsebino, ki je na voljo v digitalni storitvi, ter njihovi uporabi. Med te podatke lahko spadajo tudi demografski podatki, vključno s podatki na ravni posameznika ali gospodinjstva. 
 • Podatki, ki jih navedete pri sodelovanju v anketah med potrošniki, na raziskovalnih študijah ali preskusih na ciljnih skupina, vključno s spletnimi ali pisnimi odgovori in po potrebi zvočnim posnetkom ali videoposnetkom vaših razgovorov. 
 • Prijave za promocije, tekmovanja, nagradna žrebanja ali pozive k ukrepanju, vključno s slikami, videoposnetki in besedilom. 
 • Dostop do kamere, vključno s primeri, kadar vas za nekatere digitalne storitve prosimo za dovoljenje za dostop do kamere vaše naprave. Če podelite dovoljenje, boste morda lahko posneli fotografije ali videoposnetke z aplikacijo, nam jih poslali ali uporabljali nekatere funkcije razširjene resničnosti (»RR«). Nekatere od teh funkcij morda uporabljajo sisteme kamere za spremljanje premikov vaših oči in drugih obraznih potez ali vaše bližnje okolice, da lahko uporabijo učinke RR. 
 • Občutljivi podatki, vključno s primeri, ko podatke posredujete med uporabo ene od naših ponudb ali ko podatke navedete pri sodelovanju v eni od naših anket ali sej za povratne informacije, vključno s podatki o vašem fizičnem ali duševnem zdravju, rasni ali etnični pripadnosti, verskih ali filozofskih prepričanjih, spolnem življenju ali spolni usmerjenosti ali vaših političnih prepričanjih, če take podatke lahko zberemo v skladu z veljavno zakonodajo. V nekaterih ponudbah, ki vključujejo dinamične razvedrilne funkcije, lahko z vašim soglasjem in v skladu z veljavno zakonodajo zberemo podatke na primer s skeniranjem obraza, spremljanjem pogleda ali kožnim odzivom, ki so lahko obravnavani kot biometrični podatki. 
 • Podatki o vaših dejavnostih v družbenih omrežjih, vključno z vašo komunikacijo na naših straneh, v kanalih ali računih oboževalcev v skupnostih in forumih neodvisnih ponudnikov ter spletnih mestih, storitvah, vtičnikih in aplikacijah družbenih omrežij (»spletna mesta družbenih omrežij«). To lahko vključuje objave, vaše všečke in drugo uporabniško ustvarjeno vsebino, ki jo morda zagotovite, ter vaše podatke, kot so ime, ID uporabnika, fotografija profila, datum rojstva ter seznami prijateljev in oseb, ki jih spremljate, če nam to dovolite. Za informacije o tem, kako lahko prilagodite nastavitve zasebnosti na spletnih mestih družbenih omrežij ter kako ta spletna mesta družbenih omrežij obravnavajo vaše osebne podatke in vsebino, si oglejte njihove priročnike s pomočjo za zasebnost, pravilnike o zasebnosti in pogoje uporabe. 
 • Podatki, ki jih navedete v javnih forumih ali forumih skupnosti družbe WarnerMedia, vključno s primeri, ko med sodelovanjem v spletnih forumih delite fotografije, pisma, videoposnetke ali komentarje. Ti podatki ali vsebina in vaše uporabniško ime so lahko glede na vaše nastavitve zasebnosti javno objavljeni v internetu ali v skupnosti uporabnikov. Ko te podatke delite v javno dostopnem forumu ali forumu skupnosti, ne moremo preprečiti njihove nadaljnje uporabe. Oglejte si pravilnike o zasebnosti določenega foruma za dodatne informacije o tem, kako obravnava vaše podatke.  
 • Podatki o vaši lokaciji, vključno s primeri, ko so ti podatki izpeljani iz podatkov o napravi (kot e naslov IP ali koda države), komunikacijami vaše naprave z našimi digitalnimi storitvami ali z vašim soglasjem podatki o natančni lokaciji vaše naprave (npr. geolokacija prek mobilnih naprav). 
 • Podatki o dogodkih, vključno s slikami in izrezki, ki jih sami ali tretja stranka v našem imenu posname na stojnici ali z drugimi sredstvi, ter drugimi podatki, ki so povezani z organizacijo in upravljanjem dogodka, kot so alergije na hrano in druge zahteve posameznikov.  
 • Tehnični podatki/podatki o uporabi iz vaše naprave, vključno z vrsto naprave, brskalnikom, enoličnim identifikatorjem naprave, operacijskim sistemom, ponudnikom internetnih storitev, identifikatorjem mobilne naprave in/ali identifikatorjem oglaševanja za obilne naprave, identifikatorjem povezane naprave (vključno z identifikatorjem povezanega televizorja), naslovom IP, atributi omrežja, atributi in nastavitvami televizorja ter aplikacije in drugimi atributi ter nastavitvami naprave ali brskalnika.  
 • Podatki o vaših vprašanjih uporabnika, vključno s primeri, ko vzpostavite stik z nami prek enega od naših centrov za pomoč uporabnikom, e-poštnih naslovov, klepetalnic oddelka za pomoč uporabnikom, obrazcev ali sistemov za ustvarjanje vstopnic, spletnih mest družbenih omrežij ali klicnih centrov za pomoč uporabnikom, pri čemer se lahko klici snemajo.  

2) Vaši podatki, ki jih zberemo v drugih virih, med katere spadajo tudi prijatelji: 

 

Podatki iz drugih virov. Podatke občasno združimo z drugimi spletnimi podatki, ki jih prejmemo, vključno s podatki o uporabi in vaših dejavnostih na drugih spletnih mestih ter spletnem oglaševanju in medijih. Podatke dopolnimo ali združimo tudi s podatki iz različnih drugih virov ali zunanjih evidenc. vključno z neodvisnimi ponudniki podatkov, ki nam zagotavljajo podatke, kot so demografski podatki, zgodovina transakcij in nakupov ter podatki o vsebini in oglasih, ki si jih ogledate. Vaše podatke lahko prejmemo tudi od vaših prijateljev, ki vas povabijo k uporabi ene od naših digitalnih storitev. Podatke lahko prejmemo od tretjih strank, s katerimi imate sklenjeno naročniško pogodbo, ki omogoča dostop do naše vsebine ali storitev. 

 

Podatki, ki jih posredujejo prijatelji. V nekaterih primerih lahko prijateljem, ki uporabljajo naše ponudbe, omogočimo, da nam posredujejo vaše podatke. Nekdo lahko na primer pošlje podatke na naših spletnih mestih in vas povabi k sodelovanju v ponudbi, pripravi priporočila ali deli vsebino prek ene od naših aplikacij oziroma igra isto igro z več igralci. Z obdelavo teh zahtev lahko prejmemo vaše podatke, vključno z imenom, podatki za stik ali podatki o vaših zanimanjih za naše ponudbe in podatki o uporabi naših ponudb.  

NAČIN UPORABE PODATKOV

Podatke lahko uporabljamo v namene, opisane v tem pravilniku o zasebnosti, ali v drugačne namene, opredeljene v času zbiranja. V nadaljevanju so razloženi različni nameni, morebitne dejavnosti obdelave, ki jih je po našem mnenju treba dodatno razložiti, in po potrebi pravna podlaga, ki jo uporabljamo za obdelavo vaših podatkov.  

 

Upoštevajte, da podatke lahko sicer obdelujemo za več namenov (podatke, ki jih pridobimo pri zagotavljanju naše ponudbe, lahko npr. uporabimo za izboljšanje in razvoj naše ponudbe in/ali trženje ter osebno prilagojeno oglaševanje), vendar ni nujno, da bodo pri vsakem posameznem primeru uporabljeni vsi spodaj navedeni nameni ali dejavnosti obdelave. Določen način uporabe vaših podatkov je odvisen od ponudbe, ki jo uporabljate, in načina vaše komunikacije z nami, kar vključuje tudi dovoljenja, ki nam jih podelite (npr. vaše soglasje za določene načine uporabe, kot je neposredno trženje), in druge nadzorne ukrepe, ki jih izkoristite v zvezi z našo obdelavo vaših podatkov (npr. vaša potrditev uporabe ali zavrnitev uporabe, če je ta možnost na voljo). Vaša možnost nadzora nekaterih namenov, za katere so obdelani vaši podatki, je opisana v spodnjih razdelkih ZAHTEVE ZA PRAVICE POSAMEZNIKOV ter PIŠKOTKI IN DRUGI TEHNIČNI PODATKI.  

 

Zagotavljanje naših ponudb 

 

Vaše podatke lahko uporabimo, da nastavimo vaš račun, vas prijavimo za ponudbo, vam omogočimo plačilo ponudbe, zagotovimo ponudbo, omogočimo sodelovanje pri promociji, na tekmovanju, nagradnem žrebanju ali pri pozivu k ukrepanju za pošiljanje uporabniško ustvarjene vsebine ali vzdržujemo ponudbo in odpravimo morebitne težave. To lahko vključuje uveljavljanje veljavnih pogojev in določil (npr. v zvezi z našimi naročniškimi storitvami, omejitvami glede števila naprav in prikazovanjem prave vsebine glede na lokacijo), optimiziranje dostave ponudbe v vsako določeno napravo, ki se uporablja za dostop do nje, ter zagotavljanje funkcije za nadaljevanje ogleda v naših naročniških storitvah. 

 

V državah, kjer moramo za obdelavo podatkov imeti pravno podlago, uporabljamo naslednje: 

 • Večina primerov obdelave, kot sta zagotavljanje in vzdrževanje naših ponudb, je potrebna za sklenitev pogodb z vami ali izvajanje pogodb, ki smo jih sklenili z vami,, vključno z omogočanjem prijave ali registracije za naše digitalne storitve za nove stranke ter omogočanjem prijave v naše digitalne storitve za obstoječe stranke. 
 • Druge vrste obdelave so potrebne za naše pravno utemeljene interese (in pravno utemeljene interese drugih), vključno z naslednjimi: 
 • poslovanje, zagotavljanje naših ponudb in izpolnjevanje zahtev strank; 
 • pošiljanje pomembnih obvestil in posodobitev strankam;  
 • obveščanje strank o njihovih transakcijah, nakupih in zmagah na tekmovanjih; 
 • prilagajanje vsebine in priprava priporočil za drugo vsebino; 
 • uveljavljanje in/ali izvrševanje pravic, ki nam jih podeljujejo pogoji in določila ponudbe, in 
 • omogočanje plačila naših ponudb. 
 • Druge vrste obdelave bomo izvajali na podlagi vašega soglasja (če nam ga podelite).  

 

Izboljšanje in razvoj naših ponudb 

 

Vaše podatke lahko uporabimo za analiziranje, izboljšanje, prilagajanje in ocenjevanje naših ponudb ter njihove uporabe in za razvoj novih ponudb. To lahko vključuje tudi analiziranje vaših odgovorov v anketah med potrošniki. 

 

V državah, kjer moramo za obdelavo podatkov imeti pravno podlago, uporabljamo naslednje:  

 • Nekatere vrste obdelave so potrebne za naše pravno utemeljene interese (in pravno utemeljene interese drugih), vključno z naslednjimi: 
 • izboljšanje in razvoj naših ponudb; 
 • izboljšanje učinkovitosti poslovanja; 
 • seznanitev s trendi in zanimanji potrošnikov, med drugim tudi z vpogledi v potrošnike, raziskavo trga in meritvijo uspešnosti vsebin, in 
 • priprava statističnih podatkov o uporabi naših ponudb. 
 • Druge vrste obdelave bomo izvajali na podlagi vašega soglasja (če nam ga podelite). 

 

Trženje in osebno prilagojeno oglaševanje 

 

Vaše podatke lahko uporabimo za trženje in/ali oglaševanje naših ponudb ter ponudb naših strank in partnerjev. WarnerMedia uporablja tehnologije AdTech, kot je sprotno ponujanje, za monetizacijo oglaševalskega prostora v svojih digitalnih storitvah in/ali ustvarjanje profila na podlagi informacij o vaših dejavnostih v naših izdelkih, med katere spadajo tudi naše ponudbe, naši ponudniki storitev in partnerji ter njihova spletna mesta, aplikacije in spletni oglasi, ki se uporabljajo za zagotavljanje osebno prilagojenega oglaševanja in trženja. Podatke o uporabnikih lahko tudi združimo, da ustvarimo skupine ali kategorije uporabnikov, kot so segmenti, ter jih uporabimo, da vas seznanimo z našimi ponudbami ter vas obvestimo o ponudbah naših strank in partnerjev, med drugim tudi na spletnih mestih družbenih omrežij.  

 

Za obdelavo vaših podatkov v ta namen bo morda uporabljen algoritem za samodejno izbiro oglasov, ki naj bi bili primerni vašim zanimanjem, vendar pa brez vašega izrecnega soglasja ali če nam to drugače dovoljuje veljavna zakonodaja, ne sprejemamo popolnoma avtomatiziranih odločitev, ki bi lahko imele pravni ali bistveni učinek na vas. 

 

Za trženje ali oglaševanje lahko uporabimo tudi uporabniško ustvarjeno vsebino, vendar v skladu s pogoji in določili ponudbe. 

 

V državah, kjer moramo za obdelavo podatkov imeti pravno podlago, uporabljamo naslednje:  

 • Uporabniško ustvarjeno vsebino, ki ste jo poslali, uporabljamo na podlagi pravic, ki nam jih podeljujejo pogoji in določila ponudbe, ter izvajanja pogodbe, sklenjene z vami. 
 • Druge vrste obdelave za trženje in osebno prilagojeno oglaševanje so potrebne za naše pravno utemeljene interese (in pravno utemeljene interese drugih), vključno z naslednjimi: 
 • spodbujanje naših poslovnih interesov s trženjem in oglaševanjem naših izdelkov, vključno z izvajanjem kontekstualnega oglaševanja (ki ni podatkovno vodeno), analiz in meritvijo uspešnosti oglasov;  
 • razširitev kroga strank s poglobitvijo odnosov z obstoječimi strankami in pridobivanjem novih strank; 
 • uporaba uporabniško ustvarjene vsebine, ki ste jo poslali (razen če je ne potrebujemo za izvajanje pogodbe, sklenjene z vami, ali vas ne moremo zaprositi za soglasje), in 
 • promocija blagovne znamke WarnerMedia v spletu in zunaj njega. 
 • V nekaterih pristojnostih bomo nekatere vrste obdelave, kot je oglaševanje na podlagi zanimanj ali pošiljanje neposrednih trženjskih sporočil po e-pošti, prek besedilnega sporočila ali sporočila SMS, izvajali na podlagi vašega soglasja (če nam ga podelite).  

Zagotavljanje podpore uporabnikom  

 

Vaše podatke lahko uporabimo za zagotavljanje podpore uporabnikom, med drugim tudi za obravnavo vaših vprašanj in pritožb (vključno z odpravljanjem težav), in sicer ne glede na to, ali stik z nami vzpostavite po telefonu, e-pošti, prek klepetalnic, obrazcev ali storitev za ustvarjanje vstopnic, pisma, spletnega mesta ali spletnega mesta družbenega omrežja. 

 

V državah, kjer moramo za obdelavo podatkov imeti pravno podlago, uporabljamo naslednje:  

 • Nekatere vrste dejavnosti obdelave moramo izvajati, da lahko izpolnimo pogodbo, ki smo jo sklenili z vami glede zagotavljanja ponudbe.  
 • Nekatere vrste dejavnosti obdelave moramo izvajati, da lahko izpolnimo svoje pravne obveznosti. 
 • Nekatere vrste obdelave so potrebne za naše pravno utemeljene interese (in pravno utemeljene interese drugih), vključno z naslednjimi: 
 • odgovarjanje na vprašanja in pritožbe strank; 
 • spremljanje napredka in učinkovitosti našega odziva ter 
 • izboljšanje podpore uporabnikom. 

 

Odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje kriminalnih ter drugih nezakonitih dejavnosti 

 

Vaše podatke lahko uporabimo za odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje kriminalnih dejavnosti (vključno z goljufijo in kršitvijo avtorskih pravic), zaščito varnosti uporabnikov ter uveljavljanje naših državljanskih pravic na sodiščih. Vaše podatke lahko na primer po potrebi posredujemo organom kazenskega pregona ali jih uporabimo za sprožitev sodnega postopka zoper vas uveljavitev naših pravic. 

 

V državah, kjer moramo za obdelavo podatkov imeti pravno podlago, uporabljamo naslednje:  

 • Nekatere vrste dejavnosti obdelave moramo izvajati, da lahko izpolnimo svoje pravne obveznosti. 
 • Nekatere vrste obdelave so potrebne za naše pravno utemeljene interese (in pravno utemeljene interese drugih), vključno z naslednjimi: 
 • zaščita naših poslovnih interesov, pravic, zasebnosti, varnosti in lastnine oziroma zaščita poslovnih interesov, pravic, zasebnosti, varnosti in lastnine naših strank ter uporabnikov; 
 • uveljavitev ali izvajanje pravnih zahtevkov oziroma obramba pred njimi in  
 • posredovanje vaših podatkov tretjim strankam, da lahko uveljavimo razpoložljiva pravna sredstva ali omejimo škodo, ki jo lahko utrpimo. 

 

Izpolnjevanje pravnih obveznosti  

 

Vaše podatke lahko uporabimo za izpolnjevanje naših pravnih obveznosti, med katere spadajo tudi računovodska pravila, odziv na zahteve za pravice posameznikov ter odziv na zahteve nadzornikov, sodnih organov in organov kazenskega pregona ali vladnih organov. 

 

V državah, kjer moramo za obdelavo podatkov imeti pravno podlago, uporabljamo naslednje: 

 • te vrste dejavnosti moramo izvajati, da lahko izpolnimo svoje pravne obveznosti. 

SKUPNA RABA IN RAZKRITJE PODATKOV

Podatke posredujemo in razkrijemo naslednjim strankam za spodaj opredeljene namene: 

 

 

Znotraj skupine AT&T in/ali WarnerMedia 

 

WarnerMedia je del skupine podjetij AT&T. Podjetja iz skupin WarnerMedia in AT&T si pri poslovanju zagotavljajo medsebojno podporo in komunicirajo med sabo, zato lahko podjetje iz skupine WarnerMedia in/ali podjetje iz skupine AT&T prejme vaše podatke za obdelavo v namene, opredeljene v tem pravilniku o zasebnosti, če ima pravno podlago za obdelavo ter jo izvaja skladno z morebitnimi dovoljenji, ki ste mu jih podelili (npr. vaša odločitev glede prejemanja trženjskih sporočil), in morebitnimi drugimi nadzornimi ukrepi, ki jih izkoristite v zvezi z našo obdelavo vaših podatkov (če npr. zavrnete uporabo nekaterih vrst obdelav), kot je opisano v spodnjih razdelkih ZAHTEVE ZA PRAVICE POSAMEZNIKOV ter PIŠKOTKI IN DRUGI TEHNIČNI PODATKI

 

Zunaj skupine AT&T in/ali WarnerMedia 

 

Neodvisni ponudniki storitev. Naši zastopniki in izvajalci imajo dovoljenje za dostop do podatkov, da lahko opravljajo storitve v našem imenu, med katere med drugim spadajo tudi izpolnjevanje, ustvarjanje, vzdrževanje, gostovanje in dostava naših ponudb, izvajanje trženjskih dejavnosti, zagotavljanje storitev IT in varnostnih storitev, obdelava plačil, pošiljanje e-poštnih sporočil in izpolnjevanje naročil, upravljanje promocij, tekmovanj in nagradnih žrebanj, izvajanje raziskav, meritev in analiz, izpeljava vpogledov ali zagotavljanje podpore uporabnikom. 

 

Povezana spletna mesta družbenih omrežij neodvisnih ponudnikov. Nekatere naše digitalne storitve vsebujejo povezave do drugih spletnih mest, med drugim tudi do spletnih mest družbenih omrežij, in za namene komunikacije s strankami ter trženja. Ukrepi za varstvo podatkov na spletnih mestih družbenih omrežij se lahko razlikujejo od naših, zato si pred navedbo svoji osebnih podatkov oglejte njihov pravilnik o zasebnosti in pogoje, saj nimamo nadzora nad osebnimi podatki, ki jih pošljete tem neodvisnim ponudnikom oziroma jih zberejo sami. 

 

Neodvisni partnerji. Včasih vam ponudimo digitalne storitve in storitve, ki niso na voljo v spletu in ki jih sponzorirajo določene tretje stranke oziroma so zagotovljene s souporabo blagovnih znamk določenih tretjih strank. Tretje stranke na podlagi teh odnosov zbirajo ali pridobijo vaše osebne podatke med izvajanjem dejavnosti. Uporabe osebnih podatkov s strani teh tretjih strank ne nadzorujemo. Priporočamo, da preberete njihove pravilnike o zasebnosti, kjer boste našli več informacij o njihovih postopkih glede varstva podatkov.  

 

Ponudniki tehnologij oglaševanja. Nekatere podatke posredujemo tretjim strankam (npr. drugim podjetjem, prodajalcem, raziskovalnim organizacijam, oglaševalcem, oglaševalskim agencijam, oglaševalskim omrežjem in platformam, participativnim zbirkam podatkov, izdajateljem in neprofitnim organizacijam) za splošno obdelavo v zgoščeni ali anonimizirani obliki, da vam lahko prikažejo oglase na podlagi vaših zanimanj, po potrebi vključno s sprotnim ponujanjem. V nekaterih primerih lahko tretjim strankam posredujemo tudi segmente ali podatke o občinstvu po meri, in sicer za namene trženja. Za več informacij si oglejte zgornji razdelek z opisom namena za (i) trženje in osebno prilagojeno oglaševanje ter spodnja razdelka z opisom (ii) piškotkov in drugih tehničnih podatkov ter (iii) možnostih, povezanih z oglasi. 

 

Druge tretje stranke. V primeru morebitne spremembe nadzora nad podjetjem (ali nad delom podjetja), kot so prodaja, združitev in prevzem, oziroma kakršne koli transakcije ali reorganizacije, lahko podatke posredujemo zainteresiranim strankam, med drugim tudi v okviru postopka skrbnega pregleda z novimi ali potencialnimi lastniki podjetja in njihovimi strokovnimi svetovalci.  

 

Organi kazenskega pregona, vladni organi in sodišča. Podatke po potrebi razkrijemo za preprečevanje, preiskovanje ali pregon kriminalnih dejavnosti ter kot odziv na pravni postopek, npr. kot odziv na sodno odločbo ali sodni poziv oziroma kot odziv na zahtevo upravnega ali vladnega organa ali organa kazenskega pregona.  

 

Javni forumi. Če objavite ali delite podatke med uporabo ene od naših digitalnih storitev oziroma na spletnem mestu družbenega omrežja, lahko ti podatki glede na naravo storitve in vaše nastavitve zasebnosti postanejo javni, zato po tem ne moremo več preprečiti nadaljnje uporabe ali skupne rabe teh podatkov. Za informacije o prilagajanju nastavitev zasebnosti na spletnih mestih družbenih omrežij si oglejte njihove priročnike s pomočjo za zasebnost in pogoje uporabe. 

HRAMBA PODATKOV

Vaše podatke na splošno hranimo le toliko časa, dokler je to potrebno za namene, opredeljene v tem pravilniku o zasebnosti. To pomeni, da se obdobja hrambe razlikujejo glede na vrsto podatkov in razlog, za katerega smo prvotno zbrali podatke. Nekatere podatke v zvezi s ponudbami, ki vam jih zagotavljamo, bomo hranili več let, da bomo lahko izpolnili različne pravne obveznosti, povezane s financami in davki. Pripravili smo podrobne interne pravilnike o hrambi, v katerih so opredeljena različna obdobja hrambe za različne kategorije podatkov, ki so odvisna od naših pravnih obveznosti in od tega, ali obstaja tržna potreba za hrambo podatkov. Podatke po poteku obdobja hrambe varno izbrišemo, razen če jih potrebujemo za uveljavitev ali izvajanje pravnih zahtevkov oziroma obrambo pred njimi. Za nadaljnje informacije o veljavnih obdobjih hrambe vzpostavite stik z nami na enega od načinov, ki so navedeni v nadaljevanju tega dokumenta. 

ZAHTEVE ZA PRAVICE POSAMEZNIKOV

Pod določenimi pogoji nas lahko prosite, da izpolnimo eno ali več zahtev, navedenih v nadaljevanju. Pred izpolnitvijo zahtev vas bomo morda prosili za dokazilo o identiteti ali druge dodatne podatke. 

 • Pravica do dostopa in popravka: Pošljete lahko zahtevo za podrobnosti o podatkih, ki jih hranimo, in kopijo svojih podatkov ter zahtevo za popravek morebitnih napak v vaših podatkih.  
 • Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«): Pravica, da v nekaterih okoliščinah pošljete zahtevo za izbris svojih podatkov. V določenih primerih morda ne bomo mogli izbrisati nekaterih vrst podatkov, zlasti če moramo te podatke hraniti v skladu s pravno obveznostjo (npr. za namene regulativnega poročanja) ali če na primer želite, da vam še naprej zagotavljamo ponudbo in moramo podatke obdelovati za zagotavljanje te ponudbe. 
 • Tržne komunikacije in skupna raba s tretjimi strankami. Ponujamo vam možnost izbire nastavitev v zvezi s prejemanjem naše določene tržne komunikacije in posredovanjem podatkov zaupanja vrednim partnerjem za njihove namene neposrednega trženja. Za več informacij si oglejte spodnji razdelek »Možnosti, povezane z oglasi«.  
 • Pravica do prenosljivosti: Pravica, da v nekaterih primerih prejmete svoje podatke v digitalni obliki ali jih prenesete neposredno v drug računalnik (če je to tehnično izvedljivo). 
 • Pravica do ugovora: Pravica do ugovora (zaradi razlogov v zvezi z vašim določenim primerom) zoper obdelavo vaših podatkov na podlagi naših pravno utemeljenih interesov, med drugim tudi v namene neposrednega trženja.  
 • Pravica do preklica soglasja: Svoje soglasje v zvezi s katero koli vrsto obdelave podatkov, ki temelji na vašem soglasju, lahko kadar koli prekličete.  

 

Vse zahteve za uveljavitev teh pravic bomo ocenili za vsak primer posebej. V nekaterih primerih morda nismo pravno zavezani k izpolnitvi zahteve zaradi ustreznih izvzetij, opredeljenih v veljavni zakonodaji o varstvu podatkov. V nekaterih primerih to morda pomeni, da lahko hranimo vaše podatke navkljub preklicu vašega soglasja. Za uveljavitev teh pravic ali vzpostavite stika z našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pošljite zahtevo tako, da obiščete portal za zahteve glede pravic posameznikov.  

PIŠKOTKI IN DRUGI TEHNIČNI PODATKI

Ko obiščete naše digitalne storitve, lahko mi, neodvisni ponudniki storitev in partnerji uporabljamo »piškotke« ali podobne tehnologije, kot so slikovne pike ali kompleti za razvoj programske opreme (SDK), za (i) zagotavljanje, razvoj, vzdrževanje, prilagajanje, zaščito in izboljšanje naših digitalnih storitev ter njihove vsebine; (ii) izvajanje analiz, vključno z analizo uporabe in učinkovitosti naših digitalnih storitev in morebitnih oglasov, prikazanih v teh storitvah ali dostavljenih z njimi ali prek njih, ter poročanje o njih; (iii) odkrivanje in preprečevanje goljufij ter drugih nezakonitih dejavnosti in zaščita pred njimi; (iv) ustvarjanje združenih podatkov o skupinah ali kategorijah naših uporabnikov (vključno z oglaševalskimi občinstvi) in (v) prikaz, ciljanje, ponujanje, trženje ali osebno prilagojeno oglaševanje v zvezi z našimi ponudbami ali ponudbami naših strank in partnerjev (vključno z omejitvijo pogostosti prikaza oglasa), in sicer z naše strani in s strani naših partnerjev in neodvisnih ponudnikov storitev.  

 

Opis piškotka 

 

1. Potrebni piškotki 

Ti piškotki so potrebni za omogočanje delovanja osnovnih funkcij spletnega mesta. 

 

Nujno potrebni piškotki ali podobne tehnologije: To so osnovni piškotki, ki vam omogočajo pomikanje po naših digitalnih storitvah in uporabo njihovih funkcij, kot je dostop do zaščitenih območij. Če onemogočite te piškotke, nekatere ali nobene funkcije digitalnih storitev morda ne bodo delovale. 

 

2. Izvedbeni piškotki 

 

Ti piškotki nam omogočajo analizo uporabe naših digitalnih storitev, da lahko izmerimo in izboljšamo njegovo učinkovitost. 

 

Izvedbeni piškotki ali podobne tehnologije: Zbirajo podatke o tem, kako uporabljate naše digitalne storitve, da lahko analiziramo promet, se seznanimo z dejavnostmi uporabnikov in izboljšamo ustrezno digitalno storitev. Naša e-poštna sporočila in glasila lahko vsebujejo »spletno slikovno piko«, ki nam sporoči, kako ste uporabljali vsebino, ki smo vam jo poslali. V igrah te tehnologije zbirajo podatke o vašem igranju igre, vključno z dosežki, uporabo funkcij in drugimi dejavnostmi v igri. Za ta namen lahko uporabimo neodvisne ponudnike storitev, kot je Google Analytics, ki lahko uporabljajo svoje lastne piškotke ali podobne tehnologije. Za več informacij kliknite povezavo do informacij o uporabi piškotkov v storitvi Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

 

3. Funkcionalni piškotki  

 

Funkcionalni piškotki ali podobne tehnologije: Omogočajo našim digitalnim storitvam, da si zapomnijo vaše izbrane možnosti (na primer vaše uporabniško ime ali regijo, v kateri ste) ter zagotovijo izboljšane in bolj osebno prilagojene funkcije, vključno z osebno prilagojeno vsebino. Uporabljamo jih lahko tudi za zagotavljanje digitalnih storitev, ki ste jih zahtevali, kot je ogled videoposnetka ali komentiranje v spletnem dnevniku. 

 

4. Oglaševalski piškotki 

 

Te piškotke uporabljajo oglaševalska podjetja za prikaz oglasov, prilagojenih vašim zanimanjem. 

 

Piškotki družbenih omrežij ali podobne tehnologije: Ti piškotki se uporabljajo za skupno rabo podatkov z gumbom za skupno rabo ali »všečkanje« v družbenem omrežju prek naših digitalnih storitev oziroma če povežete svoj račun ali uporabite našo vsebino na spletnem mestu družbenega omrežja, kot je Facebook ali Twitter, oziroma prek njega. Spletno mesto družbenega omrežja zabeleži to vašo dejavnost, te podatke pa je mogoče povezati z dejavnostmi ciljanja ali oglaševanja, vključno z ustvarjanjem občinstev po meri. 

 

Oglaševalski piškotki ali podobne tehnologije: Nekatere naše digitalne storitve morda uporabljajo oglaševalsko omrežje neodvisnega ponudnika oziroma podjetje AT&T ali WarnerMedia za prikaz ciljanih oglasov. Poleg tega lahko spremljajo vaše brskanje in uporabo v vseh naših digitalnih storitvah ter na spletnih mestih družbenih omrežij.  

 

Upravljanje piškotkov in drugih tehnologij. Za digitalne storitve v nekaterih pristojnostih, vključno z EGP-jem, lahko kliknete gumb »Upravljaj piškotke+«, da pridobite več informacij o uporabi piškotkov in drugih tehnologij, podate ali prekličete soglasje, konfigurirate nastavitve piškotkov in v nekaterih primerih ugovarjate namenom za obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi pravno utemeljenih interesov, oziroma drugače prilagodite nastavitve piškotkov. Te nastavitve so za vsako posamezno spletno mesto ali aplikacijo na voljo kadar koli prek povezave »Upravljaj piškotke+« ali podobne povezave na spletnih straneh ali v nastavitvah aplikacije. Svoje nastavitve v zvezi s piškotki lahko konfigurirate tudi v nastavitvah aplikacije ali brskalnika. 

 

WarnerMedia za mnoge digitalne storitve v EGP-ju sodeluje v ogrodju za preglednost in soglasje evropskega urada IAB, ki je podrobneje opisano na spletnem mestu urada IAB, ter upošteva njegove specifikacije in pravilnike na veljavnih spletnih mestih in v aplikacijah. OneTrust upravlja platformo za upravljanje soglasja z identifikacijsko številko 28. 

 

Tržno komuniciranje. Ponujamo vam možnost izbire nastavitev v zvezi s prejemanjem naše določene tržne komunikacije. Če želite posodobiti te nastavitve, se lahko (i) prijavite v račun, ki ste ga morda ustvarili, in prilagodite nastavitve (če je ta funkcija na voljo) ali (ii) drugače pošljete zahtevo tako, da obiščete naš portal za zahteve glede pravic posameznikov. Upoštevate lahko tudi navodila za odjavo naročnine, ki so vključena v vsa trženjska e-poštna sporočila, ki jih prejmete.  

 

Možnosti, povezane z oglasi. Sami oziroma dolgoročno v sodelovanju s pridruženimi podjetji ali tretjimi strankami lahko prikazujemo oglase ter zbiramo podatke, pripravljamo poročila, merimo odziv na oglase in analiziramo spletno mesto v naših digitalnih storitvah in na spletnih mestih tretjih strank v internetu in v aplikacijah. Mi, naša pridružena podjetja ali tretje stranke za izvajanje te dejavnosti uporabljamo piškotke, spletne svetilnike, slikovne pike, komplete za razvoj programske opreme (SDK) ali podobne tehnologije. Dolgoročno pridobivajo podatke o aplikacijah, ki jih uporabljate, spletnih mestih, ki jih obiskujete, ter druge podatke iz vseh vaših naprav in brskalnikov ter s spletnih mest, iz storitev in aplikacij, da nam omogočijo prikaz oglasov, ki so bolj prilagojeni vašim zanimanjem, na naših in drugih spletnih mestih ter v vseh vaših napravah in brskalnikih. Ta vrsta oglaševanja se imenuje »oglaševanje na podlagi zanimanj«. Mi, naša pridružena podjetja ali tretje stranke lahko te podatke uporabljamo tudi za povezavo vaših različnih brskalnikov in naprav, in sicer za oglaševanje na podlagi zanimanj ter za druge namene, kot so raziskava, analiza, interni postopki, preprečevanje goljufij in izboljšanje izkušenj potrošnikov. 

 

Svoje nastavitve lahko upravljate v naši platformi za upravljanje soglasja. Za več informacij o oglaševanju na podlagi zanimanj v vašem namiznem in mobilnem brskalniku ter vaši možnosti onemogočenja teh vrst oglasov s strani tretjih strank, ki sodelujejo v samoregulativnih programih, obiščite spletno stran Vaše možnosti v spletu (če ste v EGP-ju), ki jo gosti spletno mesto Evropske zveze za interaktivno digitalno oglaševanje (EDAA). V Argentini obiščite spletno mesto Alianza de Publicidad Digital de Argentina (APDA), v Kanadi obiščite spletno mesto Kanadske zveze za digitalno oglaševanje (DAAC), v Združenih državah Amerike pa obiščite spletno mesto Ameriške zveze za digitalno oglaševanje (DAA). Za več informacij o oglaševanju na podlagi zanimanj v mobilnih aplikacijah in vaši možnosti onemogočenja teh vrst oglasov s strani tretjih strank, ki uporabljajo orodje AppChoices združenja DAA, kliknite povezavo do možnosti, povezanih z oglasi, in prenesite različico orodja AppChoices za svojo napravo. Kakršna koli možnost onemogočenja, ki jo uveljavite v okviru teh programov, velja za oglaševanje na podlagi zanimanj s strani izbranih tretjih strank, vendar pa ta možnost še vedno dovoljuje zbiranje podatkov za druge namene, vključno z raziskavo, analizo in notranjimi postopki. Oglase boste morda prejemali tudi v prihodnje, vendar pa bodo ti oglasi morda manj prilagojeni vašim zanimanjem. 

 

Pomembne informacije o piškotkih za zavrnitev uporabe v spletnem brskalniku (kot so piškotki, ki jih uporabljajo zveze EDAA, APDA in DAAC), s katerimi morate biti seznanjeni: 

 • Blokirani piškotki: Piškotek za zavrnitev uporabe morda ne bo deloval, če je vaš brskalnik konfiguriran za blokiranje piškotkov tretjih oseb. 
 • Brisanje ali zaščita piškotkov za zavrnitev uporabe: Če izbrišete piškotke, boste morali znova zavrniti uporabo. Na voljo so razširitve brskalnika, s katerimi lahko ohranite piškotke za zavrnitev uporabe.  
 • Samo ta brskalnik: Zavrnitev uporabe velja samo za profil brskalnika, v katerem jo nastavite. Če zavrnitev uporabe nastavite na primer med uporabo brskalnika Firefox, vendar nato uporabite Chrome, zavrnitev uporabe ni aktivna v brskalniku Chrome. Za zavrnitev uporabe v brskalniku Chrome morate ponoviti postopek zavrnitve uporabe. Piškotkov namreč ni mogoče prebrati med različnimi brskalniki ali profili brskalnikov. 

 

Zavrnitev uporabe ne blokira ali izbriše piškotkov: Poleg tega ne prepreči uporabe piškotkov ali drugih tehnologij za namene, ki niso izbiranje oglasov na podlagi vaših zanimanj, izpeljanih iz vašega vedenja v spletu. Če zavrnete uporabo, bodo podatki o vaših dejavnostih brskanja po spletu morda še vedno zbrani in oglasi bodo morda še vedno prikazani. Oglasi so lahko na primer izbrani na podlagi vsebine spletne strani, na kateri so prikazani. Piškotke lahko v celoti blokirate ali izbrišete v nastavitvah spletnega brskalnika. 

 

Morda bo na voljo še več možnosti, kar je odvisno od vaše mobilne naprave in operacijskega sistema. Večina operacijskih sistemov naprav (npr. iOS za telefone Apple, Android za naprave s sistemom Android in Windows za Microsoftove naprave) zagotavlja svoja navodila za omejitev ali preprečitev prikaza prilagojenih oglasov v aplikaciji. Za več informacij o teh funkcijah in o tem, kako se uporabljajo za prilagojene oglase v aplikacijah, si oglejte gradiva za podporo in/ali nastavitve zasebnosti za ustrezne operacijske sisteme. 

 

Podatki o natančni lokaciji. Če želite omogočiti ali onemogočiti zbiranje podatkov o natančni lokaciji v svoji mobilni napravi prek naših mobilnih aplikacij, odprite nastavitve mobilne naprave in omejite tako zbiranje. Zbiranje podatkov o natančni lokaciji na spletnih mestih lahko omejite tudi v nastavitvah brskalnika. 

MEDNARODNI PRENOSI

Naše podjetje posluje mednarodno, zato bomo pri nekaterih postopkih, kjer moramo uporabljati vaše podatke, morali vaše podatke shraniti ali obdelati v državah, ki so zunaj države vašega stalnega prebivališča, med katere spadajo tudi države, kjer je raven pravne zaščite za vaše podatke morda drugačna in kjer imate morda manj zakonskih pravic v povezavi z njimi. Vaše podatke lahko zlasti prenesemo in obdelamo v Združenih državah Amerike, kjer je nekaj naših sistemov.  

 

Za primere držav, v katere bodo morda preneseni vaši podatki, si oglejte našo tabelo pridruženih podjetij.  

 

Pri vsakem prenosu vaših podatkov zunaj države ali regije, kot je Evropski gospodarski prostor, bomo z ustreznimi ukrepi poskrbeli za izpolnjevanje veljavnih pravnih predpisov. V skladu s tem bomo po potrebi poskrbeli za uporabo ustreznih ukrepov, in sicer z uporabo ustreznih pogodbenih mehanizmov, kot so standardne pogodbene klavzule EU, ali z zagotavljanjem, da ponudniki storitev uporabljajo odobren mehanizem za mednarodni prenos podatkov, kot je uvedba zavezujočih poslovnih pravil. Za nadaljnje informacije o dokumentih, ki jih uporabljamo za zaščito vaših podatkov ob prenosu zunaj vaše države ali regije nam pošljite zahtevo prek našega portala za zahteve glede pravic posameznikov.  

OBVESTILO O POSODOBITVAH

Če imate kakršna koli vprašanja o tem pravilniku o zasebnosti, lahko stik z nami ali našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov vzpostavite tako, da pišete na naslov wmprivacy@warnermediagroup.com.

STIK Z NAMI

Če imate kakršna koli vprašanja o tem pravilniku o zasebnosti, lahko stik z nami ali našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov vzpostavite tako, da pišete na naslov wmprivacy@warnermediagroup.com.

PRITOŽBE

Če niste zadovoljni z našo obravnavo vaše poizvedbe, najprej vzpostavite stik z nami tako, da nam pišete na naslov wmprivacy@warnermediagroup.com. Če še vedno ne boste zadovoljni z našim odgovorom, imate morda pravico do vložitve pritožbe pri lokalnem organu za varstvo podatkov. Podrobnosti o vzpostavitvi stika s tem organom pridobite tako, da nam pišete na naslov wmprivacy@warnermediagroup.com.