Politika varstva osebnih podatkov HBO GO (preko tretjega ponudnika storitev)

Obdelava osebnih podatkov

HBO Europe, s.r.o., s poslovnim naslovom: Praha 7, Jankovcova 1037/49, Češka republika, registriran v poslovnem registru, ki ga vodi Okrožno sodišče v Pragi, pod opr. št.: C 29418 (»HBO«, »nas/nam« ali »mi«), je upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi te Politike varstva osebnih podatkov, in je kot tak odgovoren za zagotavljanje, da se obdelava izvaja v skladu z veljavno zakonodajo.

Z registracijo uporabniškega računa, uporabnik (»vi« ali »uporabnik«) sprejme obdelavo svojih osebnih podatkov s strani HBO, skladno s spodnjimi določbami.

Glede na to, da ta politika varstva osebnih podatkov (»Politika varstva osebnih podatkov«) predstavlja neločljiv del Pogojev uporabe, in da definicije, določene v Pogojih uporabe, opredeljujejo razlago Politike varstva osebnih podatkov, vas prosimo, da preden preberete Politiko varstva osebnih podatkov, preberete Pogoje uporabe. Kliknite tukaj za Pogoje uporabe. HBO uporablja piškotke na podlagi Politike piškotkov, ki je neločljiv del te Politike varstva osebnih podatkov. Kliknite tukaj za Politiko piškotkov. Prosimo, upoštevajte, da je Naročniška Pogodba o zagotavljanju Storitev HBO GO (kot so definirane v Pogojih uporabe) sklenjena med vami in vašim Operaterjem.

Povzetek

To je povzetek o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke. Podrobnejše informacije so vam na voljo za tem povzetkom.

Uporaba osebnih podatkov je nujna za zagotavljanje naših storitev. To pomeni, da ne morete ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov in hkrati od nas zahtevati, da vam zagotavljamo storitve. Kljub temu pa imate pravico do ugovora uporabe določenih osebnih podatkov, npr. če njihova uporaba za nas ni potrebna za zagotavljanje storitev, ampak je nujna le za npr. pošiljanje oglaševalskih sporočil preko elektronske pošte. Ta pravica je dodatno pojasnjena v Poglavju 8.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate tudi vrsto drugih pravic pridobitve vpogleda in vpliva na to, kako HBO obdeluje vaše osebne podatke. Te pravice vključujejo pravico dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih hrani HBO, pravico zahteve, da popravimo vsak nepravilen podatek, in pravico do vložitve pritožbe pri nadzornih organih, če ste zaskrbljeni glede tega, kako HBO uporablja vaše osebne podatke. Te pravice so dodatno pojasnjene v Poglavju 8.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo, sestavljajo informacije, ki jih posredujete ob registraciji računa pri HBO. Slednji bo tudi analiziral, kako Storitve uporabljate, na primer katere filme in oddaje gledate, naprave, s katerih dostopate do Storitev, in lokacije, s katerih uporabljate Storitve.

Nameni obdelave osebnih podatkov vključujejo zmožnost zagotavljanja Storitev preko naših različnih platform in izpolnjevanje naših zakonitih obveznosti. Na primer:

1) uporabljali bomo vaš elektronski naslov in geslo, da vam omogočimo, da se boste lahko vpisali v vaš uporabniški račun in uporabljali storitve predvajanja, ki jih zagotavlja HBO;

2) uporabljali bomo podatke o vaši zgodovini ogledov, npr. katere filme in oddaje ste začeli gledati in kje ste jih ustavili, tako da boste lahko nadaljevali z ogledom od tam, kjer ste jih nazadnje ustavili, tudi če zamenjate napravo;

3) uporabljali bomo vaše podatke za identifikacijo uporabniškega računa, zgodovino ogledov in informacije o napravi z namenom izboljšanja kakovosti in stabilnosti naših Storitev ter odprave napak, na primer za zmanjševanje prekinitev in izboljšanje dostopnosti Storitev.

V kolikor nas ob prijavi na Storitve ali kadarkoli kasneje ne obvestite drugače (imate možnost izbire), bomo obdelovali podatke za identifikacijo računa, zgodovino ogledov in informacije o napravi za namene profiliranja. To pomeni, da bomo na podlagi vaših podatkov za identifikacijo računa, zgodovine ogledov in informacij o napravi ocenjevali vaše preference in interese za različne serije in druge vsebine, ki jih ponujamo. HBO uporablja te podatke za ponujanje individualiziranih informacij in novic o serijah in posebnih ponudbah, za analiziranje, kako se Storitve lahko izboljša, in za identificiranje preferenc Uporabnikov glede vsebine, in sicer z namenom prilagoditve ponujene vsebine Uporabnikom.

V kolikor ne želite, da bi se vaši osebni podatki obdelovali za namene v zvezi z neposrednim oglaševanjem na podlagi vašega profila, nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte.

V kolikor ste se ob registraciji ali kadarkoli kasneje naročili na elektronsko glasilo ali na katerokoli drugo oglaševalsko gradivo, se lahko od neposrednega oglaševanja odjavite tako, da sledite povezavi na dnu glasila ali preko kateregakoli drugega oglaševalskega elektronskega naslova, ki ga prejmete s strani HBO.

Vaši osebni podatki bodo posredovani družbam zunaj EU, s katerimi sodelujemo zato, da vam lahko, med drugim, zagotavljamo naše Storitve. Zadevne države lahko ne zagotavljajo enake ravni varstva osebnih podatkov kot vaša država. Kljub temu so prenosi izvedeni na način, ki zagotavlja, da vaši osebni podatki ostanejo varovani.

Če imate kakršnakoli vprašanja o tem, kako HBO uporablja in varuje vaše osebne podatke, ste vedno dobrodošli, da se obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov znotraj HBO.


Kontaktni podatki: privacy@hbo.eu

V nadaljevanju lahko najdete podrobnejši opis načina uporabe osebnih podatkov.

1. Katera pravna oseba je odgovorna za obdelavo vaših osebnih podatkov?

HBO Europe, s.r.o., matična št.: 29418, je upravljavec osebnih podatkov za podatke, ki se obdelujejo na podlagi te Politike varovanja osebnih podatkov.

Naši kontaktni podatki so:

Jankovcova 1037/49
170 00 Prague 7
Češka republika

Elektronski naslov: privacypolicy@hbo.eu

Telefonska št.: +42061094444

2. Kaj je »osebni podatek« in »obdelava osebnih podatkov«?

Pojem »osebni podatek« v smislu te Politike varovanja osebnih podatkov je vsaka informacija, ki je bodisi sama po sebi bodisi skupaj z drugimi informacijami lahko uporabljena za identifikacijo živega posameznika, ter vsak drug podatek, ki se kvalificira kot osebni podatek v skladu z zakonodajo, ki se uporablja za HBO, vključno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (»GDPR«).

Ta Politika varstva osebnih podatkov zajema vse osebne podatke, ki se v kakršnikoli obliki smatrajo za obdelane po veljavnih predpisih v zvezi z vami kot Uporabnikom, vključno z osebnimi podatki, ki so zbrani, vodeni, hranjeni, posredovani, razkriti ali drugače uporabljeni s strani HBO.

3. Kateri osebni podatki so obdelani in za katere namene?

HBO bo zbiral in obdeloval vaše osebne podatke samo tako, kot je to pojasnjeno v tej Politiki varstva osebnih podatkov, in kot je to nadalje opredeljeno v »Tabeli o obdelavi podatkov« v Poglavju 11.

4. Kako so vaši osebni podatki varovani?

HBO je implementiral ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo vaših osebnih podatkov z namenom, da se zagotovi, da imajo dostop do njih le pooblaščene osebe. HBO uporablja tehnične varnostne sisteme, kot na primer požarne zidove, tehnologije za kodiranje, gesla in protivirusne programe, tako da se prepreči in izogne nepooblaščena uporaba osebnih podatkov.

5. Kako dolgo se hranijo moji osebni podatki?

HBO ne bo hranil ali obdeloval vaših osebnih podatkov dlje kot je to nujno potrebno za dosego namenov obdelovanja, določenih s to Politiko varstva osebnih podatkov oziroma z zavezujočimi pravnimi predpisi, in kot je to podrobneje določeno v »Tabeli o obdelavi podatkov« v Poglavju 11.

Posledično bo HBO takoj, ko bo to razumno mogoče, izbrisal ali anonimiziral relevantne osebne podatke, ko bo namen obdelave v zvezi s specifično vrsto osebnih podatkov izpolnjen. Prosimo, upoštevajte, da lahko hranimo vaše osebne podatke za namene pošiljanja oglaševalskih glasil preko elektronske pošte tudi po končanem obdobju zagotavljanja Storitev, toda v obsegu, ki je določen z veljavno zakonodajo. To obdobje lahko variira glede na državo, v kateri živite. Lahko pa se kadarkoli odločite, da se od prejemanja takih oglaševalskih glasil odjavite tako, da sledite povezavi na dnu glasila ali preko kateregakoli drugega oglaševalskega elektronskega sporočila, ki ga prejmete s strani HBO.

6. S kom delimo osebne podatke?

Vaš lokalni ponudnik interneta in/ali kabelske televizije

Vaši osebni podatki, ki nam jih posredujete ob registraciji, bodo na voljo Operaterju, ki ureja naročnino, vključno s preverjanjem pooblastil za dostop do uporabe Storitev HBO GO. Obdelava osebnih podatkov s strani vašega Operaterja je urejena s pogoji uporabe in politiko varstva osebnih podatkov vašega Operaterja. Prosimo, da za več informacij v zvezi s tem pregledate te dokumente.

Družbe v HBO Skupini

Vaši osebni podatki so lahko posredovani drugim družbam v HBO Skupini in družbam, s katerimi HBO Skupina sodeluje, saj je to nujno za doseganje namenov in interesov HBO in HBO Skupine, in sicer zagotavljanje storitev v najvišji možni kakovosti, neposredno trženje ali drugo oglaševanje (preko elektronske pošte ali drugih kanalov) storitev in proizvodov HBO, družb v HBO Skupini ali drugih družb, ter za tržne raziskave. V sklopu izvajanja pregleda nad takšnim poslovanjem, HBO zagotavlja, da interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, ne prevladajo nad zgoraj omenjeni interesi HBO in HBO Skupine.

Družbe, ki izvajajo storitve za HBO

Vaši osebni podatki bodo posredovani in obdelovani s strani tretjih ponudnikov in dobaviteljev, ki izvajajo storitve za HBO, z namenom, da se tem družbam omogoči izvajanje storitev, katere zahteva HBO. Te družbe bodo locirane tako znotraj, kot tudi zunaj EU. Zahtevane storitve vključujejo zagotavljanje infrastrukture in IT storitev, zagotavljanje pomoči strankam, opravljanje tržnih raziskav, upravljanje odpošiljanja preko elektronske pošte ter opravljanje statističnih analiz in profiliranja.

Družbam, ki izvajajo storitve za HBO, bodo posredovani samo tisti osebni podatki, ki so nujno potrebni za dosego namenov, ki so določeni v »Tabeli o obdelavi podatkov« v Poglavju 5. Vsi tretji ponudniki in dobavitelji morajo spoštovati navodila HBO, veljavne pisne sporazume o obdelavi osebnih podatkov in vse druge sporazume, ki veljajo med HBO in tretjimi ponudniki/dobavitelji, ter implementirati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

Državni organi

HBO je lahko primoran dati osebne podatke pristojnim državnim organom (npr. davčni upravi ali policiji) v skladu z zavezujočimi pravnimi predpisi, tako da izpolni pravno zavezujoče obveznosti v vsaki državi, kjer ima Uporabnike. V primeru kršitev varstva osebnih podatkov, so lahko določeni osebni podatki posredovani organom za varstvo osebnih podatkov.

7. V katere države bodo posredovani vaši osebni podatki?

Vaši osebni podatki bodo posredovani družbam v drugih državah, ki so tako znotraj, kot zunaj EU, s katerimi sodelujemo zato, da vam lahko, med drugim, zagotavljamo naše Storitve. Zadevne države zunaj EU lahko ne zagotavljajo enake ravni varstva osebnih podatkov kot vaša država. V takih primerih bo HBO zagotovil, da so osebni podatki ustrezno varovani s strani oseb, ki v teh državah osebne podatke prejmejo. Ustrezno varstvo navadno predvideva, da se osebe, ki podatke prejmejo, s pogodbenimi obveznostmi zavežejo, da ohranijo enako raven varstva zasebnosti in osebnih podatkov kot v praksi velja pri HBO. Prosimo, da si za podrobnejši opis držav zunaj EU, katerim bodo osebni podatki posredovani, pogledate Tabelo o prenosu podatkov v Poglavju 12.

8. Katere so vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki?

Pravica do dostopa in popravka

Imate pravico, da pridobite informacije o tem, katere vaše osebne podatke HBO obdeluje, o viru podatkov, namenih njihove uporabe in identiteti oseb, katerim so bili osebni podatki posredovani. Prav tako imate pravico, da kadarkoli zahtevate popravek vsakega netočnega ali nepopolnega osebnega podatka. Če je vaša zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, še posebej zaradi njene ponavljajoče se narave, vam lahko HBO zaračuna razumen administrativni strošek ali zavrne obravnavo zahteve.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

V določenih primerih lahko zahtevate, da se vaši osebni podatki izbrišejo, npr. če ste prenehali uporabljati Storitve in osebni podatki niso več nujno potrebni za doseganje namenov, za katere so bili zbrani, če ni več pravne podlage za nadaljno obdelavo, če je obdelava nezakonita, ali če osebni podatki morajo biti izbrisani, ker tako narekuje pravna obveznost v EU ali v Češki republiki, ki zadeva HBO. Ta seznam ni taksativen. Prosimo, da se obrnete na HBO, da dobite dodatne informacije o izbrisu vaših osebnih podatkov.

Pravica do ugovora

Imate pravico, da ugovarjate določeni obdelavi ali zahtevate, da je obdelava osebnih podatkov omejena, če (i) osebni podatek morda ni pravilen, (ii) smatrate, da je njegova obdelava nezakonita, (iii) je obdelava utemeljena na zakonitem interesu HBO, ali če (iv) mislite, da HBO osebnih podatkov več ne potrebuje za namene, kot so določeni v »Tabeli o obdelavi podatkov« v Poglavju 12. Vseeno pa lahko HBO, tudi če ugovarjate določeni obdelavi, nadaljuje s tako obdelavo, če mu je to dovoljeno ali je k temu obvezan na podlagi veljavne zakonodaje, na primer, da lahko izpolni pravne ali pogodbene obveznosti v razmerju do vas.

Pravica do umika privolitve

Če ste kadarkoli dali HBO privolitev za obdelavo osebnih podatkov (npr. v primeru naročnine na glasila), lahko tako privolitev vedno umaknete, kar bo veljalo za vso prihodnjo obdelavo, ki je odvisna od te privolitve.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da prejmete osebne podatke, ki vas zadevajo, in ki ste nam jih posredovali v strukturiranem, običajno uporabljanem formatu, ki ga računalnik lahko prebere. Kjer je to tehnično izvedljivo, nas prav tako lahko zaprosite, da te podatke neposredno prenesemo drugemu upravljavcu.

9. Kaj morate storite, če želite vložiti pritožbo?

V kolikor želite vložiti pritožbo glede tega, kako uporabljamo vaše osebne podatke, oziroma bi v zvezi s tem želeli pridobiti dodatne informacije, vas prosimo, da se najprej obrnete na našo Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Ne glede na to pa lahko vedno vložite pritožbo glede tega, kako obdelujemo vaše osebne podatke, pri pristojnemu nadzornemu organu, in sicer tam, kjer živite, delate ali, kjer se je očitana kršitev zgodila. Na naslednji povezavi lahko najdete pristojni nadzorni organ v vaši državi:

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Brez vpliva na vašo pravico vložiti pritožbo, lahko sprožite pravne postopke pred pristojnimi sodišči, vključno s sodišči države članice EU, kjer prebivate, če menite, da so bile vaše pravice po tej Politiki varstva osebnih podatkov kršene zaradi obdelave vaših osebnih podatkov, ki ni v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi.

V vsakem primeru je priporočljivo, da v želji hitrejše in učinkovitejše rešitve problema, kakršnokoli pritožbo ali poizvedbo najprej pošljete HBO preden se obrnete na državne organe.

10. Posodobitve


Ta Politika varstva osebnih podatkov je lahko s strani HBO spremenjena kadarkoli. V kolikor bi HBO želel uporabljati osebne podatke drugače, kot je to navedeno v Politiki varstva osebnih podatkov, ki velja v času zbiranja teh podatkov, bo Uporabnikom na razločen način poslano obvestilo o vsaki taki spremembi (npr. obvestilo vam bo poslano po elektronski pošti).

11. Tabela o obdelavi podatkov

Spodaj se nahaja Tabela o obdelavi podatkov, ki opisuje kategorije osebnih podatkov uporabnikov, ki se zbirajo in obdelujejo s strani HBO v odnosu do njihovih Uporabnikov, in namene za obdelavo vsake od teh kategorij podatkov.

Pojmi, ki se nahajajo v tabeli, pomenijo:

Vrsta osebnih podatkov in vir

Namen

Pravna podlaga

 

Identifikacijski podatki,
kar vključuje, toda ni omejeno na ID računa, ime, priimek, kodo kupona in starostno stopnjo.

Vir: neposredno od Uporabnika, ko se vpiše, ali od partnerja HBO.

Omogočiti HBO, da zagotavlja naročniške storitve svojim Uporabnikom, vključno z implementacijo veljavnih pogojev uporabe (npr. omejitve števila naprav).

Izvajanje pogodbe

V času obstoja Uporabnikovega računa in do konca obdobja omejitve, toda ne dlje od treh let po končanju naročniškega razmerja. V kolikor Uporabnik ni nikoli sklenil naročniškega razmerja (zaključen je bil samo prvi korak registracije), do 12 mesecev po tem, ko je bil ustvarjen račun.

Omogočiti HBO, da preusmeri Uporabnike na pomoč strankam ponudnika storitev (npr. če se Uporabnik obrne na HBO), vključno z odpravljanjem težav.

Omogočiti HBO, da pošilja poročila svojim prodajalcem/partnerjem za namene oglaševalskega sledenja, če se je uporabnik vpisal z uporabo kode kupona.

Zakoniti interes

Omogočiti HBO, da ravna skladno z veljavnimi pravnimi obveznostmi, vključno z odzivanjem na zahteve državnih organov po dostopu do osebnih podatkov.

Zakonska obveznost

Kontaktne informacije,
kar vključuje, toda ni omejeno na elektronski naslov in telefonsko številko.

Vir: neposredno od Uporabnika, ko se vpiše, ali ko se obrne na pomoč strankam HBO.

Omogočiti HBO, da zagotavlja naročniške storitve svojim Uporabnikom, vključno z implementacijo veljavnih pogojev uporabe (npr. omejitve števila naprav).

Izvajanje pogodbe

V času obstoja Uporabnikovega računa in do konca obdobja omejitve, toda ne dlje od treh let po končanju naročniškega razmerja.

V kolikor Uporabnik ni nikoli sklenil naročniškega razmerja (zaključen je bil samo prvi korak registracije), do 12 mesecev po tem, ko je bil ustvarjen račun.

Omogočiti HBO, in njegovim prodajalcem, kjer je to primerno, da zagotovijo pomoč Uporabnikom, ko jo ti zahtevajo (npr. če se Uporabnik obrne na HBO), vključno z odpravljanjem težav.

Da se lahko Uporabniku pošilja relevantne informacije glede naročniškega razmerja/računa, npr. elektronskega sporočila z dobrodošlico, posodobitev storitev in podobno.

Da se lahko ravna skladno z veljavnimi pravnimi obveznostmi, vključno z odzivanjem na zahteve državnih organov po dostopu do osebnih podatkov.

Zakonska obveznost

Zagotavljati Uporabnikom oglaševanje preko elektronske pošte, npr. glasila.

Privolitev

V času obstoja Uporabnikovega računa in 12 mesecev po končanju naročniškega razmerja, razen če je Uporabnik izključil možnost profiliranja ali neposrednega trženja.

Podatki o digitalnih informacijah -
kar vključuje, toda ni omejeno na geografsko lokacijo/IP naslov, tip naprave, ime naprave, ID naprave, kodo države, ISP informacijo, verzijo operacijskega sistema in geslo.

Vir: zbrano na podlagi Uporabnikove uporabe Storitev.

Omogočiti HBO, da zagotavlja naročniške storitve svojim Uporabnikom, vključno z implementacijo veljavnih pogojev uporabe (npr. omejitve števila naprav).

Izvajanje pogodbe

Geografska lokacija/IP naslov, koda države, ISP informacija: v času obstoja Uporabnikovega računa in do konca obdobja omejitve, toda ne dlje od treh let po končanju naročniškega razmerja.


Tip naprave, ime naprave, ID naprave, verzija operacijskega sistema, geslo: v času obstoja Uporabnikovega računa in 12 mesecev po končanju naročniškega razmerja.

Optimizirati zagotavljanje Storitev na vsaki napravi, ki se jo uporablja za dostop do Storitev.

Omogočiti HBO, da zagotovi pomoč svojim Uporabnikom, ko jo ti zahtevajo (npr. če se Uporabnik obrne na HBO), vključno z odpravljanjem težav.

Da se lahko Uporabniku pošilja relevantne informacije glede naročniškega razmerja/računa, npr. posodobitev storitev.

Omogočiti HBO, da izboljšuje svoje proizvode in storitve, ki jih ponuja svojim Uporabnikom, vključno z varnostjo HBO sistemov/platform.

Zakoniti interes

Omogočiti HBO, da ravna skladno z zahtevami EU o prenosljivosti vsebine.

Zakonska obveznost

Informacije o uporabi -
kar vključuje, toda ni omejeno na zgodovino ogledov, registracijo in deregistracijo naprave, seznam gledanja, vpise in izpise iz računa ipd. ter rezultate oglaševalskega sledenja.

Vir: zbrano na podlagi uporabnikove uporabe storitev.

Omogočiti HBO, da Uporabnikom zagotavlja naročniške storitve, vključno s funkcijo »nadaljevanega ogleda« (»continuing watching«).

Izvajanje pogodbe

V času obstoja Uporabnikovega računa in 12 mesecev po končanju naročniškega razmerja.

Omogočiti HBO, da zagotovi pomoč svojim Uporabnikom, ko jo ti zahtevajo (npr. če se Uporabnik obrne na HBO), vključno z odpravljanjem težav.

Omogočiti HBO, da izboljšuje svoje proizvode in storitve, ki jih ponuja svojim Uporabnikom.

Zakoniti interes

Omogočiti HBO, da sledi neposrednim oglaševalskim aktivnostim, ki merijo na Uporabnika.

Privolitev

V času obstoja Uporabnikovega računa in 12 mesecev po končanju naročniškega razmerja, razen če je Uporabnik izključil možnost profiliranja ali neposrednega trženja.

Posnetki klica, in sicer posnetki klicev za pomoč strankam.

Vir: klici za pomoč strankam se snemajo.

Da se preusmeri Uporabnike na pomoč strankam ponudnika storitev.

Zakoniti interes

12 mesecev po snemanju klica.

12. Tabela o prenosu podatkov

Spodaj se nahaja Tabela o prenosu podatkov, ki opisuje kategorije osebnih podatkov, ki so posredovani s strani HBO v tretje države (zunaj EU), namene takega prenosa in sprejete varnostne ukrepe:

Vrsta osebnih podatkov, ki bodo prenešeni

Zadevne tretje države, ki bodo vključene v prenos osebnih podatkov

Namen za prenos osebnih podatkov

 

Identifikacijski podatki

Kontaktne informacije

Podatki o digitalnih informacijah

ZDA

Odpravljanje težav in napak

Standardne pogodbene klavzule o varstvu osebnih podatkov (2. odst. 46. čl. GDPR)
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Identifikacijski podatki

Podatki o digitalnih informacijah

Informacije o uporabi

ZDA

Zagotavljanje programske opreme, ki jo HBO uporablja za nadzorovanje svojih naročniških storitev

Standardne pogodbene klavzule o varstvu osebnih podatkov (2. odst. 46. čl. GDPR)
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Identifikacijski podatki

Kontaktne informacije

Podatki o digitalnih informacijah

Informacije o uporabi

Posnetki komunikacije s pomočjo strankam

ZDA

Zagotavljanje Pomoči Strankam / Tehnične podpore in povezanih IT sistemov

EU-ZDA Privacy Shield (sklep o ustreznosti; 45. čl. GDPR) https://www.privacyshield.gov/welcome

Standardne pogodbene klavzule o varstvu osebnih podatkov (2. odst. 46. čl. GDPR)
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Zadnja posodobitev: 23. maj 2018