Pogoji Uporabe

Dobrodošli na HBO GO, ki je na voljo na spletni strani www.hbogo.si ali HBO GO aplikaciji (v nadaljevanju: »Spletna stran HBO GO«), ki jo upravlja HBO Europe s.r.o. (s sedežem v Češki republiki, Praga 7, Jankovcova 1037/49, poštna številka: 170 00, matična številka: 61466786, registriran pri Okrožnem sodišču v Pragi, oddelek C, 29418, v nadaljevanju: »HBO Europe«).

Z uporabo katerekoli medijske vsebine, za katero se zahteva registracija (v nadaljevanju: »Storitve HBO GO«) in katerekoli druge promocijske medijske vsebine (v nadaljevanju: »Promocijske Storitve«; Storitve HBO GO in Promocijske Storitve skupaj, v nadaljevanju: »Storitve«), dostopne na Spletni strani HBO GO, kot uporabnik (v nadaljevanju: »Uporabnik«) sprejmete Pogoje Uporabe, navedene v nadaljevanju. Zato morate Pogoje Uporabe skrbno prebrati pred uporabo Spletne strani HBO GO. Če ne sprejmete teh Pogojev Uporabe, Storitve ni mogoče uporabljati. Spletna stran HBO GO lahko vsebuje dodatne pogoje uporabe, o katerih bodo Uporabniki obveščeni pred uporabo določenih aplikacij.

Uporabniki s tem potrjujejo, da je HBO Europe izključni imetnik pravic na Storitvah. HBO Europe je ponudnik Storitev in zlasti ponudnik avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, znanih kot HBO GO, ki sodi v pristojnost Češke republike. Svet za radijsko in televizijsko oddajanje (v češčini: Rada pro rozhlasové in televíne vysílání, naslov: Škrétova 44/6, 120 21 Praga 2, Češka republika) izvaja nadzor nad Storitvami HBO GO.

Identifikacija upravičenih uporabnikov, izključitev pogodbenega razmerja

Storitve HBO GO lahko uporabljajo le Uporabniki, ki imajo veljavno naročniško pogodbo (v nadaljevanju: »Naročniška Pogodba«), sklenjeno s katerimkoli operaterjem, pooblaščenim za distribucijo Storitev HBO GO (v nadaljevanju: »Operater«). HBO Europe ne sklepa Naročniških Pogodb z Uporabniki. Posledično noben Uporabnik ne more nasloviti neposrednega finančnega ali drugega zahtevka v povezavi s Storitvami zoper HBO Europe. Vse pravice in obveznosti Uporabnika v zvezi s Storitvami HBO GO so določene v Naročniški Pogodbi, v skladu s katero mora Uporabnik delovati. V primeru neskladja med Naročniško Pogodbo in temi Pogoji Uporabe, prevlada Naročniška Pogodba. Uporabnik se strinja, da se lahko katerikoli zahtevek v zvezi s Storitvami HBO GO uveljavlja samo zoper Operaterja, ker Operater zagotavlja Uporabniku HBO GO Storitve na podlagi Naročniške Pogodbe. Prvenstveno je Operater upravičen omejiti, začasno ustaviti ali prekiniti Storitve HBO GO zaradi kršitve Naročniške Pogodbe ali teh Pogojev Uporabe.

Uporabniki brez Naročniške Pogodbe, vendar z Internetno naročnino, lahko dostopajo do Promocijskih Storitev, ki so na voljo na Spletni strani HBO GO, vendar je dostop lahko kadarkoli omejen, začasno ustavljen ali prekinjen, in sicer brez kakršnekoli obrazložitve.

Nobene izjave, v kakršnikoli obliki, na Spletni strani HBO GO ni mogoče šteti za ponudbo za sklenitev pogodbe ali sprejem ponudbe za sklenitev pogodbe.

Storitev

Z uporabo Spletne strani HBO GO in Storitev, uporabnik sprejme naslednje:

(a) Uporabnik soglaša, da so Storitve dostopne le prek naprav (v nadaljevanju: »Naprava(e)«), ki so tehnološko ustrezne in primerne za prikaz Storitev. Kliknite tukaj za več informacij o tehnični združljivosti in podprtih Napravah;

(b) Ob prvi uporabi Storitev HBO GO, se morajo Uporabniki registrirati na Spletni strani HBO GO (v nadaljevanju: »Registracija«), kjer morajo med drugim zagotoviti naslednje podatke: vzdevek, geslo, elektronski naslov ali druge identifikatorje za registracijo, ki se jih včasih zahteva (npr. ADSL identifikator, številka pogodbe, registracijska koda, telefonska številka itd.). Uporabniki s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so v času registracije tudi fizično prisotni na ozemlju Slovenije, lahko ustvarijo račun z namenom dostopanja do Storitev. Ko se Uporabnik registrira, HBO Europe preveri, ali se Uporabnikov IP naslov nahaja v Sloveniji. V kolikor se Uporabnikovega IP naslova ne da identificirati, ali v kolikor se ta nahaja v drugi državi, dostop do Storitev ne bo mogoč. Uporabniki se strinjajo, da registracija Naprave, ki naj bi se uporabljala, predstavlja del Registracije. Pred uporabo Storitev morajo Uporabniki prebrati in razumeti Politiko zasebnosti. Kliknite tukaj za Politiko zasebnosti;

(c) Za uporabo Storitev HBO GO morajo imeti Uporabniki veljavno pogodbo, sklenjeno z Operaterjem ali drugim ponudnikom internetnih storitev, za zagotavljanje storitve dostopa do interneta;

(d) Uporabniki so edini odgovorni za varstvo zaupnosti identifikatorjev za registracijo (npr. ADSL identifikator, številka pogodbe itd.), uporabniškega imena in gesla;

(e) Uporabniki morajo brez nepotrebnega odlašanja obvestiti Operaterja, če se seznanijo z zlorabo v zvezi z njihovim uporabniškim identifikatorjem;

(f) Uporabniki lahko uporabljajo Storitve HBO GO, ki so na voljo na Spletni strani HBO GO v Sloveniji, razen če Naročniška Pogodba ne določa drugače. Medtem ko se bodo Uporabniki začasno nahajali v drugih državah članicah Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju: »EGP«), bodo lahko uporabljali Storitve v skladu z Uredbo (EU) 2017/1128 Evropskega Parlamenta in Sveta o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu. EGP vključuje države članice EU, Islandijo, Lihtenštajn in Norveško. Ko bo Uporabnik dostopil do Spletne strani HBO GO ali začel s ponovnim predvajanjem vsebine, HBO Europe preveri, ali se Uporabnikov IP naslov nahaja na območju EGP. V kolikor se Uporabnikovega IP naslova ne da identificirati, ali v kolikor se ta nahaja zunaj EGP, bo dostop do Spletne strani HBO GO in ponovnega predvajanja vsebine zavrnjen;

(g) Spletna stran HBO GO lahko vsebuje programske vsebine samo za odrasle gledalce. Uporabniki imajo pravico, da se registrirajo za Storitve HBO GO le, če so stari vsaj 18 let;

(h) Nastavitve starševskega nadzora so na voljo kot del Storitev HBO GO;

(i) Uporabniki imajo pravico, da kadarkoli prekličejo svojo Registracijo na Storitve HBO GO, in sicer tako, da pošljejo sporočilo Operaterju (v nadaljevanju: »Odjava«). Kliknite tukaj za kontaktne podatke Operaterja. Po Odjavi Uporabniki nimajo pravice do uporabe Storitev HBO GO, dokler se ponovno ne prijavijo na Spletni strani HBO GO.

(j) Večina programske vsebine, vključene v Storitve HBO GO, je podnaslovljena, vendar je določena programska vsebina lahko na voljo samo v izvirnem jeziku.

(k) Če ima Uporabnik dostop do »HBO kanala« v živo preko Storitev HBO GO, se Uporabnik strinja, da nekatera izbrana programska vsebina morda ni na voljo zaradi zakonskih omejitev lastnikov programske vsebine. V takem primeru se prekinitev ne šteje za neizpolnitev ali nepravilno delovanje Storitev HBO GO, in Uporabnik ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila zaradi takšnih prekinitev. HBO Europe izjavlja, da HBO kanal(i) v živo ne predstavljajo zajamčeni del Storitev HBO GO in jih je zato mogoče kadarkoli odstraniti s Storitev HBO GO.

(l) Na mobilne naprave in tablične računalnike morajo Uporabniki prenesti in aktivirati aplikacijo HBO GO. Na osebnih računalnikih je aplikacija HBO GO neposredno dostopna in dostavljena vsem Uporabnikom preko Interneta. Na povezanih TV in IP povezanih STB-jih je aplikacija HBO GO bodisi (i) vnaprej nameščena na napravi pred nakupom takšne naprave ali (ii) neposredno dostopna in dostavljena Uporabnikom preko Interneta.

m) Storitve ali njihov del občasno morebiti niso na voljo zaradi načrtovanih vzdrževalnih del, ki se ne smejo pojaviti več kot enkrat na mesec in se izvajajo v nočnih urah.

Nadomestilo za Storitve

Naročnina, ki jo Uporabnik plača v skladu z Naročniško Pogodbo, predstavlja celotno nadomestilo za uporabo Storitev HBO GO. Uporabnikom zato ni treba plačati nikakršnega dodatnega nadomestila.

Pravila za ravnanje z Napravami

Razen če v Naročniški Pogodbi ni drugače določeno, imajo Uporabniki pravico (i) registrirati do pet (5) Naprav, od katerih se lahko istočasno uporabljata dve (2) Napravi in (ii) spremeniti status Naprave (kar pomeni (a) registracijo nove naprave ali (b) odjavo registrirane Naprave in registracijo nove Naprave) petkrat (5) v kateremkoli koledarskem mesecu, pod pogojem, da se ista Naprava ne registrira dvakrat znotraj štiriindvajsetih (24) ur. Uporabniki sprejmejo, da v primeru, da uporaba katerekoli Naprave krši te Pogoje Uporabe in Naročniško Pogodbo, Storitve HBO GO morda ne bodo dostopne temu Uporabniku.

Obseg Uporabe

Uporabniki lahko uporabljajo Storitve izključno za svoje osebne in zasebne namene. Uporaba za kakršnekoli poslovne ali javne namene je strogo prepovedana.

Sprememba Pogojev Uporabe

HBO Europe lahko od časa do časa spremeni te Pogoje Uporabe, v celoti ali delno. Vse spremembe ali modifikacije veljajo od trenutka njihove objave na Spletni strani HBO GO. Uporabnik se strinja, da redno pregleduje te Pogoje Uporabe, da bi bil seznanjen s kakršnimikoli spremembami. Uporaba Spletne strani HBO GO ali kateregakoli njenega dela po uveljavitvi sprememb teh Pogojev Uporabe, se šteje za sprejetje teh sprememb. V primeru, da nasprotujete takšnim spremembam, vas prosimo, da z uporabo Spletne strani HBO GO prenehate.

Nezakonito delovanje Uporabnika

Nezakonite ali nepooblaščene dejavnosti vključujejo, brez omejitev, naslednje:

- spreminjanje, prilagajanje ali dešifriranje kateregakoli dela Spletne strani HBO GO, vključno s Storitvami in njihovim prenosom na katerokoli Napravo;

- uporaba samodejne aplikacije, iskalnika, programa iskanja ali dešifriranja ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do, ali spreminjati ali indeksirati Storitev ali katerikoli njen del;

- hakiranje ali poskus vdora v informacijski sistem, povezan s Spletno stranjo HBO GO, vključno s Storitvami;

- zbiranje informacij (vključno z uporabniškimi imeni, gesli in elektronskimi naslovi) o drugih Uporabnikih za kakršenkoli namen;

- preoblikovanje ali urejanje kateregakoli dela Spletne strani HBO GO;

- objavljanje gradiv, povezanih s Spletno stranjo HBO GO, vključno s Storitvami;

- ustvarjanje identifikatorjev uporabnikov z avtomatskimi ali goljufivimi metodami.

Izključitev odgovornosti

HBO Europe ter njihovi lastniki, povezane družbe, poslovni partnerji, svetovalci in zastopniki izključujejo vsako in vso odgovornost za Storitve, avtentičnost, popolnost, zakonitost, zanesljivost, funkcionalnost ali razpoložljivost medijske vsebine ali katerekoli druge vsebine, ki je na voljo kot del Storitev.

Z uporabo Storitev se Uporabniki strinjajo, da Storitve uporabljajo izključno na lastno odgovornost, ter da HBO Europe ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli premoženjsko ali nepremoženjsko škodo ali izgubo, ki bi lahko nastala z uporabo Storitev.

HBO Europe izključuje vsa jamstva in/ali garancijske obveznosti v najvišjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. HBO Europe ne garantira in ne jamči za nemoteno delovanje in delovanje brez napak vsebine ali funkcij Spletne strani HBO GO in Storitev, popravo napak ali da strežnik, ki prenaša Storitve, ne vsebuje nobenega virusa ali druge škodljive sestavine.

HBO Europe ne jamči za uporabo ali posledice uporabe programske vsebine in funkcij Spletne strani HBO GO in Storitev, ali njihove pravilnosti, natančnosti, zanesljivosti ali katerekoli druge lastnosti. Uporabniki sprejmejo, da sami odgovarjajo za kakršnokoli škodo, ki so jo utrpele Naprave, ki se uporabljajo za sprejemanje Storitev, in za stroške servisiranja in vzdrževanja Naprav.

HBO Europe ne jamči za kakršnokoli prekinitev Storitve, ki bi nastala zaradi kakršnekoli napake v kakovosti ali prekinitve Internetne povezave Uporabnika, ali za premoženjsko ali nepremoženjsko škodo ali izgubo, ki je nastala v zvezi s tem.

Informacije ali mnenja, ki se pojavljajo na oglasnih deskah ali klepetalnicah (chat interfaces) na Spletni strani HBO GO, se ne štejejo za informacije ali mnenja HBO Europe ali njihovih povezanih družb. HBO Europe ne prevzema nikakršne odgovornosti, ki bi nastala v zvezi z zgoraj navedenimi informacijami in mnenji, in Uporabniki sprejmejo, da lahko katerikoli drug Uporabnik pridobi zgoraj omenjene informacije in mnenja ter jih uporabi. HBO Europe izključuje kakršnokoli odgovornost za kakršnokoli izgubo, škodo (bodisi dejansko, posledično, kazensko ali katero drugo škodo), dolg, obveznost ali kakršnokoli drugo okoliščino, ki temelji na, ali izhaja iz kakršnihkoli informacij ali mnenj, ki se pojavljajo na Spletni strani HBO GO .

Uporabniki si po svojih najboljših močeh prizadevajo zaščititi svoje osebne podatke, kot tudi njihovo uporabniško ime, geslo in elektronski naslov, ki so potrebni za uporabo Storitev. Uporabniki so odgovorni za vsak dogodek in dejanje, ki se zgodi zaradi uporabe uporabniškega imena, gesla, elektronskega naslova ali osebnih podatkov.

Gradiva, poslana na Spletno stran

HBO Europe je izključni lastnik vseh opomb, sporočil, elektronskih sporočil, idej, predlogov, konceptov ali kateregakoli drugega gradiva, poslanega na Spletno stran HBO GO, ne glede na lokacijo, iz katere je bil poslan, in HBO Europe ima pravico uporabljati tako poslano gradivo kadarkoli, trenutno in v prihodnosti, ter za kakršenkoli namen. HBO Europe ne prevzema odgovornosti za gradivo, poslano na Spletno stran HBO GO.

Nadomestilo, odškodnina

Uporabniki morajo nadomestiti HBO Europe za vse zahtevke, ki jih uveljavlja tretja oseba in jih je mogoče pripisati aktivnostim Uporabnika pri uporabi Storitev. Uporabniki se obvežejo, da bodo povrnili stroške HBO Europe ter vodstvu, zaposlenim in povezanim družbam HBO Europe za kakršnokoli izgubo ter upravičene odvetniške stroške, ki nastanejo zaradi Uporabnikove kršitve katerekoli določbe teh Pogojev Uporabe.

Pravo intelektualne lastnine

Uporabniki sprejmejo, da so postavitev, izgled in videz Spletne strani HBO GO zaščitene avtorske pravice.

Vse Storitve, vsebina in ustrezna programska oprema (aplikacija), ki se nahaja na Spletni strani HBO GO, vključno in brez omejitev, z medijsko vsebino in njihovimi fotografijami, drugimi slikami, fotografijami, znaki, imeni, grafiko, logotipi, ilustracijami in programskimi izdelki (aplikacije) so intelektualna lastnina HBO Europe ali drugih družb v njihovi skupini ali tretjih oseb, ki so pooblastile HBO Europe, da jih uporablja. Skladno s tem vse Storitve, vsebina in ustrezna programska oprema (aplikacija), ki je na voljo na Spletni strani HBO GO, uživajo avtorsko ali drugo pravno zaščito. Prepovedano je podvajati, kopirati, distribuirati (vključno s postopki preko elektronske pošte, faksimila ali drugih elektronskih naprav), objavljati, spreminjati, prenašati ali uporabljati na drugih spletnih straneh ali v drugih računalniških omrežjih katerokoli Storitev, vsebino ali ustrezno programsko opremo (aplikacijo), dostopno na Spletni strani HBO GO.

HBO Europe kontinuirano posodablja medijske vsebine, napovedi in podatke, ki se nahajajo na Spletni strani HBO GO. HBO Europe ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala zaradi okvar, nepravilnosti ali tehničnih težav. HBO Europe si pridržuje pravico, da kadarkoli delno ali v celoti spremeni postavitev, izgled in/ali videz ali vsebino Spletne strani HBO GO.

Povezave

HBO Europe ne odgovarja za vsebino zunanje spletne strani, ki jo vzdržuje tretja oseba in na katero se sklicuje povezava na Spletni strani HBO GO. Vsakdo lahko ustvari povezavo, ki usmerja obiskovalca na Spletno stran HBO GO, pod pogojem, da povezava ne navaja, ne predlaga ali daje vtisa, da HBO Europe ali skupina ali posameznik, povezan s HBO Europe, sponzorira ali podpira spletno stran, ki vodi do spletne strani HBO GO. Uporabniki na svojem spletnem mestu, brez izrecnega pisnega dovoljenja imetnika določene znamke ali pravice, ne morejo uporabljati logotipa, blagovne znamke, storitvenega znaka ali kateregakoli drugega gradiva, ki predstavlja zaščiteno avtorsko delo in se nahaja na Spletni strani HBO GO. Uporabniki ne smejo uporabljati nobenega dela vsebine ali kateregakoli drugega gradiva, ki je na voljo na Spletni strani HBO GO ali ga vključiti na katerokoli drugo spletno stran brez predhodnega pisnega soglasja lastnika.

Določba o delni neveljavnosti

V primeru, da se katerakoli določba teh Pogojev Uporabe izkaže za neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost drugih določb teh Pogojev Uporabe, ki ostanejo v celoti v veljavi.

Veljavno pravo in pristojna jurisdikcija

Za te Pogoje Uporabe velja češko pravo, z izjemo norm in načel zasebnega mednarodnega prava. Stranke teh Pogojev Uporabe si bodo po svojih najboljših močeh prizadevale sporazumno reševati vse spore, zahtevke, vprašanja ali nesporazume, ki izhajajo iz ali so povezani s temi Pogoji Uporabe. Kakršenkoli spor, nesporazum ali zahtevek, ki izhaja iz ali se nanaša na te Pogoje Uporabe, lahko katerakoli stranka predloži izključno pristojnemu slovenskemu sodišču.

Jezik

Če so Pogoji Uporabe na voljo na Spletni strani HBO GO tako v lokalnem kot v angleškem jeziku, prevlada lokalna različica.

Kontaktni podatki

HBO Europe lahko kontaktirate neposredno na češko telefonsko številko +420 261 094 44, v češkem ali angleškem jeziku ali na elektronski naslov: sekretariat@hbo.cz, v češkem ali angleškem jeziku.