SPLOŠNI POGOJI UPORABE HBO EUROPE S.R.O. SPLETNE STORITVE

1 Splošno

1.1 HBO Europe s.r.o., s sedežem v Češki republiki, Praga 7, Jankovcova 1037/49, poštna številka: 170 00, registriran pri Okrožnem sodišču v Pragi, oddelek C, 29418 (v nadaljevanju: »HBO«) opravlja dejavnost ponujanja avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (On Demand), imenovana HBO GO, preko www.hbogo.si ali drugega spletnega mesta ali aplikacije, ki jo je določil HBO (v nadaljevanju: »Spletna stran«) z vsebino, ki je dostopna na Spletni strani (v nadaljevanju: »Storitev«).

1.2 Ti splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: »Splošni pogoji Uporabnika«) veljajo za pogodbe, sklenjene med HBO in fizično osebo (v nadaljevanju: »Uporabnik«) glede Storitev. Samo fizične osebe, stare 18 let ali več, s prebivališčem v Sloveniji, lahko s HBO sklenejo pogodbo o zagotavljanju Storitve. HBO ima pravico zavrniti sklenitev pogodbe ali nemudoma odpovedati pogodbo z Uporabnikom, če je Uporabnik predhodno že kršil HBO Splošne pogoje Uporabnika. HBO lahko, namesto da zavrne sklenitev ali odpove pogodbo, zahteva, da Uporabnik zagotovi zavarovanje za te obveznosti Uporabnika v skladu s pogodbo.

1.3 Ti Splošni pogoji Uporabnika veljajo in so zavezujoči za HBO in za Uporabnika. Za pogodbe veljajo tudi posebni pogoji (vključno s kakršnimikoli posebnimi ponudbami, cenami, plačilnimi pogoji in metodami, trajanjem pogodbe, itd.), ki jih od časa do časa ponuja HBO v povezavi z izvrševanjem, s strani Uporabnika, pogodbe, sklenjene s HBO. V primeru nasprotij med posebnimi pogoji in Splošnimi pogoji Uporabnika, prevladajo posebni pogoji. Splošni pogoji Uporabnika in posebni pogoji skupaj predstavljajo pogodbo, ki se uporablja med Uporabnikom in HBO (v nadaljevanju: »Pogodba«). Če je naročnina na Storitev kupljena prek tretje osebe v vlogi zastopnika ali pooblaščenca (npr. iTunes-Apple, v nadaljevanju: »Tretji zastopnik«), se pogoji iz te Pogodbe uporabljajo v skladu s posebnimi pogoji iz oddelka 22. Ne glede na to, ali je naročnina na Storitev kupljena neposredno od HBO ali prek Tretjega zastopnika, je ponudnik Storitve HBO, ki je odgovoren za njeno programsko vsebino, Uporabnik pa mora skleniti to Pogodbo s HBO. Da bi pridobil dostop do Storitve, mora Uporabnik potrditi, da je prebral in sprejel (potrdil) Pogodbo.

1.4 Po naročilu Storitve HBO, bo HBO po elektronski pošti posredoval potrditev Pogodbe na elektronski naslov, ki ga Uporabnik posreduje pri registraciji, v skladu s točko 4 spodaj. Takšna potrditev bo vsebovala besedilo Pogodbe. Pogodba je sklenjena v trenutku, ko Uporabnik sprejme (potrdi) Pogodbo, in sicer s klikom na namenski gumb za dokončanje naročila na Spletni strani.

1.5 Pogodba se lahko sklene le v slovenskem jeziku. Pogodbo (ki predstavlja pogodbo, sklenjeno z elektronskimi sredstvi) bo hranil HBO, Uporabnik pa bo prejel besedilo Pogodbe v potrditvenem elektronskem sporočilu, ki bo posredovan na elektronski naslov, ki ga je posredoval Uporabnik. Trenutno veljavni Splošni pogoji Uporabnika so na voljo na Spletni strani. Uporabniki se strinjajo, da HBO obdeluje njihove osebne podatke v skladu s Politiko zasebnosti, ki je na voljo na Spletni strani HBO.

2 Obseg Storitve

Ozemlje

2.1 Storitev se lahko primarno uporablja zgolj v Sloveniji (v nadaljevanju: »Ozemlje«). V času, ko se Uporabnik začasno nahaja v drugih državah članicah Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju: »EGP«), je upravičen do uporabe Storitev v skladu z Uredbo (EU) 2017/1128 Evropskega Parlamenta in Sveta o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu. EGP vključuje države članice EU, Islandijo, Lihtenštajn in Norveško. Ko bo Uporabnik dostopil do Spletne strani HBO GO ali začel s ponovnim predvajanjem vsebine, HBO Europe preveri, ali se Uporabnikov IP naslov nahaja na območju EGP. V kolikor se Uporabnikovega IP naslova ne da identificirati, ali v kolikor se ta nahaja zunaj EGP, bo dostop do Spletne strani HBO GO in ponovnega predvajanja vsebine zavrnjen.

Vsebina

2.2 Storitev vsebuje filme, serije, dokumentarce in druge programe, vključene s strani HBO po lastni presoji od časa do časa. Uporabnik pridobi dostop do programskih vsebin, ki so na voljo na spletni strani od časa do časa, nemudoma po tem, ko Uporabnik naroči Storitve in sprejme (potrdi) Pogodbo. HBO stremi k nenehni izboljšavi uporabniške izkušnje gledalcev. Storitev in njeno vsebino je zato mogoče v prihodnje občasno nadomestiti, spremeniti ali posodobiti. Trenutni seznam programske vsebine Storitve je na voljo na Spletni strani. Spremembe ali dopolnitve programske vsebine Storitve in druge vizualne spremembe Spletne strani ne pomenijo spremembe Pogodbe ali Storitve, razen če to predpisuje veljavna zakonodaja. HBO lahko omogoči dostop do HBO kanala »v živo« na Spletni strani. Uporabnik soglaša, da nekateri od izbranih programov morda ne bodo na voljo na HBO kanalu, ki se distribuira preko Spletne strani. Dodatno, Uporabnik s tem soglaša, da HBO lahko, vendar ni dolžan distribuirati HBO kanal »v živo« v sklopu Storitve, in da je obveznost HBO zagotoviti avdiovizualne medijske storitve na zahtevo (On Demand), in ne HBO kanal »v živo«. Dostop do HBO kanala »v živo« ni zajamčeni del Storitve in HBO ne zaračuna nobenih dodatnih stroškov za dostop do HBO kanala »v živo«. HBO si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila izključi dostop do kateregakoli HBO kanala »v živo« iz Storitve in nadomesti katerikoli HBO kanal »v živo« z drugim kanalom ali kanali, ali da vključi druge kanale v Storitev, brez predhodnega obvestila. Takšne spremembe ali nerazpoložljivost določenih programov na kanalu HBO »v živo« (ali kanalu(ih), ki nadomestijo HBO kanal) ne bodo obravnavane kot spremembe Pogodbe. Večina programskih vsebin, ki so vključene v Storitev, je na voljo v slovenskem jeziku (bodisi sinhronizirane ali podnaslovljene ali v določenih primerih kot glasovni komentar), vendar so nekatere programske vsebine na voljo zgolj v izvirnem jeziku.

HBO lahko v prihodnosti uvede različne ravni Storitve z različnimi cenami. Če se uvedejo različne ravni, se bodo na le-te posamezniki lahko po svojem izboru prijavili.

Naročanje

2.3 V zameno za mesečno naročnino se Uporabnik lahko naroči in pridobi dostop do celotne programske vsebine Storitve ali izbrane ravni Storitve, ki je na voljo.

2.4 HBO lahko Storitev ponuja brezplačno za določeno obdobje v skladu s pogoji, določenimi v povezavi s ponudbo in Pogodbo in določenimi po lastni presoji (v nadaljnjem besedilu: »Poskusno Obdobje«). Uporabnik se lahko kadarkoli med Poskusnim Obdobjem odjavi od Storitve, ne da bi moral karkoli plačati za Storitev. HBO med Poskusnim Obdobjem ne zaračunava naročnine.

2.5. Če HBO ponudi Poskusno Obdobje, Uporabniki, ki so upravičeni, so upravičeni do enega Poskusnega Obdobja v obdobju dvanajstih (12) zaporednih mesecev. HBO lahko v izogib zlorabe Poskusnega Obdobja preveri upravičenost do Poskusnega Obdobja na podlagi podatkov, ki jih je posredoval Uporabnik, vključno z, a ne omejeno na elektronski naslov, način plačila in/ali identifikacijsko številko naprave, kateri je pripisan račun. V kolikor HBO sumi, da prihaja do zlorabe Poskusnega Obdobja ali njegovih pogojev, lahko HBO nemudoma sprejme ukrepe zoper takšno zlorabo, vključno z odstopom od Pogodbe.

2.6. Če Uporabnik v Poskusnem Obdobju ni odstopil od Pogodbe, se Poskusno Obdobje samodejno, brez obvestila Uporabniku, pretvori v redno naročniško razmerje, v katerem mora Uporabnik plačevati redno naročnino. Če se Uporabnik odloči, da ne postane plačljiv Uporabnik, mora v Poskusnem Obdobju odstopiti od Pogodbe. Končni datum Poskusnega Obdobja bo Uporabniku stalno na voljo na njegovem Uporabniškem računu. 

2.7. HBO ali njegovi partnerji lahko od časa do časa ponujajo kupone za uporabo Storitev s strani Uporabnikov. Razen če pogoji ponudbe kupona ne določajo drugače, imajo Uporabniki z odkupom takšnega kupona pravico do enkratne promocijske uporabe Storitev za določeno časovno obdobje (npr. dodatno brezplačno poskusno obdobje poleg Poskusnega Obdobja) (v nadaljevanju: »Promocijsko Obdobje«). Uporabniki so upravičeni do uporabe zgolj enega kupona (in sodelovati le v eni promocijski akciji) v obdobju zaporednih dvanajstih (12) mesecev.

3 Uporaba Storitve

Da bi lahko uporabljal Storitev, mora Uporabnik na Spletni strani registrirati svoj Uporabniški račun (glej oddelek 4 spodaj) in imeti dostop do opreme, sistemov in povezav v skladu s temi Splošnimi pogoji Uporabnika (glej oddelek 5 spodaj) in po preteku morebitnega Poskusnega Obdobja ali Promocijskega Obdobja izvesti plačilo v skladu s temi Splošnimi pogoji Uporabnika (glej oddelek 6 spodaj). Poleg tega so bili izvedeni nekateri tehnični zaščitni ukrepi za preprečitev nepooblaščene uporabe Storitve, kot je kopiranje, uporaba zunaj Ozemlja in EGP, ter nadaljnje razširjanje programskih vsebin, ki jih ponuja Storitev.

4 Registracija, uporabniško ime in geslo

4.1 Registracija Uporabniškega računa mora potekati na Ozemlju www.hbogo.si z uporabo slovenske kreditne/debetne kartice ali drugega načina plačila, ki je na voljo na Spletni strani. Uporabnik s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki je v času registracije tudi fizično prisoten na ozemlju Slovenije, lahko ustvari račun z namenom dostopanja do Storitev. Ko se Uporabnik registrira, HBO Europe preveri, ali se Uporabnikov IP naslov nahaja v Sloveniji. V kolikor se Uporabnikovega IP naslova ne da identificirati, ali v kolikor se ta nahaja v drugi državi, ali v kolikor Uporabnikov način plačila izvira izven Slovenije, dostop do Storitev ne bo mogoč.

4.2 Uporabnik je odgovoren za zagotavljanje, da so informacije, posredovane ob registraciji, pravilne in da po potrebi posodobi svoj Uporabniški račun s pravilnimi informacijami. Po registraciji lahko Uporabnik posreduje samo podatke o izbranem načinu plačila. Očitne napake pri vnosu podatkov bodo preverjene in sporočene Uporabniku. Kljub temu mora Uporabnik pregledati in preveriti popolnost in točnost svojih podatkov, ki so bili posredovani pri postopku registracije.

4.3 Odvisno od izbranega načina plačila, bo moral Uporabnik ob registraciji navesti vse ali nekatere od naslednjih podatkov: ime, priimek, elektronski naslov, geslo, CVV / CCV številko kreditne / debetne kartice in datum poteka veljavnosti kreditne / debetne kartice in ime imetnika kartice, informacije vezane na izbran način plačila, npr. podatke o računu zadevnega ponudnika plačilnih storitev, kodo kupona ali katerokoli drugo informacijo, ki bi lahko bila potrebna za zaključek registracije (v nadaljevanju: »Informacije ob registraciji«). Uporabnikove Informacije ob registraciji so osebne in jih tretja oseba ne sme uporabljati. Uporabnik mora Informacije ob registraciji shraniti, da jih zaščiti pred nepooblaščenim dostopom. Uporabnik je odgovoren za celotno uporabo Storitve, ki poteka preko Uporabniškega računa.

4.4 Če Uporabnik sumi na nepooblaščeno uporabo Uporabnikovih Informacij ob registraciji, mora Uporabnik o tem nemudoma obvestiti HBO in spremeniti Uporabniško geslo. V primeru, da HBO utemeljeno verjame, da so Informacije ob registraciji razkrite ali na kakšen drug način zlorabljene s strani nepooblaščene osebe, ima HBO pravico odstopiti od Pogodbe v skladu z oddelkom 12.4 (c).

4.5 HBO ima pravico zahtevati, da Uporabnik spremeni Uporabniško geslo. Spremembe učinkujejo nemudoma in lahko povzročijo začasno motnjo pri uporabi Storitve. 

4.6 Uporaba katerekoli kreditne / debetne kartice ali kateregakoli drugega izbranega načina plačila je lahko blokirana v primeru utemeljenega suma goljufije ali kateregakoli drugega kaznivega dejanja.

5 Oprema, ipd.

5.1 Za uporabo Storitve mora imeti Uporabnik zahtevane in odobrene sisteme, povezavo in opremo.

5.2 Specifikacije obstoječih sistemskih zahtev so na voljo na Spletni strani. Vendar pa izpolnjevanje teh sistemskih zahtev ne zagotavlja, da bo Uporabnik lahko uporabljal Storitev nedoločen čas in iz razlogov, na katere HBO nima vpliva. Za uporabo Storitve se lahko zahteva namestitev programske opreme tretje osebe. HBO bo na Spletni strani zagotovil informacije o tem, katera programska oprema tretje osebe se lahko uporablja, vendar HBO ne bo zagotavljal lastne programske opreme in ne bo odgovoren za programsko opremo tretjih oseb in njihove posodobitve.

5.3 Storitev zahteva, da ima Uporabnik dostop do potrebne internetne povezave. Uporabnik je odgovoren za vse stroške, povezane s takšno povezavo, vključno s stroški prenosa podatkov, ne glede na to, kje znotraj Ozemlja Uporabnik uporablja Storitev (glej oddelek 2.1 zgoraj). Specifikacija najmanjše hitrosti prenosa, ki je potrebna za uporabo Storitve, je na voljo na Spletni strani.

5.4 Za Storitev se lahko uporabljajo in registrirajo samo tiste vrste naprav, ki so trenutno na seznamu, objavljenem na Spletni strani. HBO bo od časa do časa upravičen, da določi, katera naprava se šteje za odobreno na podlagi obstoječega tehničnega razvoja in standardov. HBO ne nudi lastnih naprav in ne prevzema nikakršne odgovornosti za zmogljivost katerekoli odobrene naprave ali njeno nenehno združljivost s Storitvijo in njenimi posodobitvami.

5.5 Uporabnik ima pravico uporabljati in registrirati Storitev na največ pet (5) odobrenih napravah, ki vključujejo računalnike, mobilne telefone, tablične računalnike ali druge odobrene naprave. Spremembe registriranih, odobrenih naprav se lahko izvajajo na Uporabniškem računu (trenutno največ petkrat (5) na mesec). HBO lahko sprejme pravila o tem, kako pogosto lahko Uporabnik spremeni registrirane, odobrene naprave. Informacije o takih pravilih se sporočijo Uporabniku v skladu z oddelkom 11 spodaj. Če HBO Uporabnika ne obvesti drugače, sta dovoljeni samo dve (2) sočasni predvajanji Storitve na registriranih in odobrenih napravah.

5.6 V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, HBO ne odgovarja za nezmožnost uporabe Storitve s strani Uporabnika ali za omejen dostop do Storitve zaradi preobremenitve na spletu ali zaradi napak ali težav, povezanih z računalniki ali drugimi napravami, omrežji, elektroniko ali komunikacijami, na katere HBO nima vpliva.

6 Naročnina in plačilo

6.1 Naročnina za Storitev se plača v skladu z vsakokratnimi veljavnimi cenami, ki so na voljo na Spletni strani. Višina veljavne naročnine bo na voljo Uporabniku pred sklenitvijo Pogodbe, pri čemer postopek registracije vsebuje izrecno potrditev s strani Uporabnika, da je obveščen, da naročilo vključuje obveznost plačila. V primeru, (i) da je cena določena v evrih in (ii) izbran način plačila temelji na lokalni valuti, ustrezni menjalni tečaj določi zadevna banka (ali ponudnik plačilnih storitev). HBO ne odgovarja za veljavni menjalni tečaj ali druge stroške, ki jih zaračuna banka ali ponudnik plačilnih storitev. Za podrobne informacije kontaktirajte vašega ponudnika plačilnih storitev.

6.2 Če Uporabnik ni upravičen do Poskusnega Obdobja ali Promocijskega Obdobja, se prvo plačilo naročnine izvede na dan, ko je Uporabnik sklenil Pogodbo, kasnejša plačila naročnine HBO-ju za prihajajoči mesec pa se izvedejo vnaprej istega dne vsak mesec, ki ustreza dnevu, ko je Uporabnik sklenil Pogodbo za uporabo Storitve. Če tak dan v danem mesecu ne obstaja, je datum plačila zadnji dan v danem koledarskem mesecu.

6.3 Uporabnik lahko izvede plačilo naročnine s katerimkoli plačilnim sredstvom, ki ga HBO nudi na Spletni strani. Uporabnik soglaša, da podpiše potrebne dokumente in da ima ob vsakem datumu zapadlosti na izbranem plačilnem sredstvu na voljo zadostna sredstva za plačilo Storitve.

6.4 Če se Uporabniku odobri Poskusno Obdobje ali Promocijsko Obdobje, je uporaba Storitev v tem obdobju brezplačna. Prvo plačilo se opravi prvi dan po zaključku Poskusnega Obdobja ali Promocijskega Obdobja (v primeru, da Uporabnik ni odstopil od Pogodbe pred zaključkom Poskusnega Obdobja ali Promocijskega Obdobja), v nadaljevanju pa na isti dan v mesecu vsak nadaljnji mesec. Če tak dan v danem mesecu ne obstaja, je datum plačila zadnji dan v danem koledarskem mesecu.

6.5 V primeru, da Uporabnik na dan zapadlosti nima na voljo zadostnih sredstev, bo HBO preko elektronskega sporočila poslanega na elektronski naslov, ki ga je predložil Uporabnik, posredoval obvestilo o »neuspeli transakciji« in bo HBO ponovno poskusil izvesti plačilo naročnine - ne več kot petkrat (5) - s kreditne ali debetne kartice.

6.6 Če plačilo ni pravočasno izvedeno, ima HBO pravico nemudoma začasno prekiniti ali omejiti dostop Uporabnika do Storitve. HBO bo prav tako upravičen nemudoma odstopiti od Pogodbe v primeru, da zamuda pri plačilu presega dvajset (20) dni.

7 Uporaba Storitve

7.1 Uporabnik lahko uporablja Storitev samo za njegovo osebno uporabo in v skladu s temi Splošnimi pogoji Uporabnika. Uporabnik ne sme – in prav tako ne sme spodbujati, olajšati ali povzročiti, da katerakoli tretja oseba naredi kaj od naslednjega:

 1. uporabljati Storitev v komercialni ali javni namen;

 2. uporabljati Storitev za kakršenkoli nezakonit ali neprimeren namen;

 1. kopirati, reproducirati, posoditi, prodati, oddajati ali kako drugače distribuirati, urejati ali kako drugače prenesti ali prilagajati vsebine, vsebovane v Storitvi;

 2. zaobiti, modificirati, odstranjevati, spreminjati ali na katerikoli drug način spreminjati katerokoli zaščito, šifriranje ali druge tehnologije ali programske opreme, ki je del Storitve; ali

 3. tudi sicer uporabljati Storitev v nasprotju z zakonodajo o avtorski in sorodnih pravicah, drugimi zakoni ali temi Splošnimi pogoji Uporabnika.

7.2 Storitev se lahko uporablja samo znotraj Ozemlja in znotraj EGP v skladu z oddelkom 2.1 teh Splošnih pogojev Uporabnika. Uporabnik ne sme na noben način - in ne sme spodbujati, olajšati ali povzročiti, da tretja oseba - uporablja ali poskuša uporabiti Storitev zunaj Ozemlja ali zunaj EGP, v skladu s temi Splošnimi pogoji Uporabnika.

7.3 Uporaba Storitve v nasprotju s tem oddelkom 7 se vselej šteje kot bistvena kršitev Pogodbe, zaradi česar lahko HBO nemudoma preneha zagotavljati Storitev (glej oddelek 12 spodaj).

8 Mladoletniki

8.1 Storitev lahko vsebuje programske vsebine, ki niso primerne za mladoletnike in se lahko dojemajo za nespodobne ali moteče.

8.2 Storitev ni namenjena uporabi s strani otrok brez prisotnosti, nadzora in soglasja staršev ali skrbnikov. Starši, skrbniki ali drugi odrasli, ki dovolijo otrokom uporabo Storitve, nosijo izključno odgovornost za odločitev o primernosti programske vsebine Storitve za otroka.

8.3 HBO ponuja tehnična sredstva za omejevanje dostopa do Storitve ali določene programske vsebine. Za dostop do Storitve ali določenih programskih vsebin se lahko zahteva geslo, PIN kodo ali druga podobna sredstva, ki omejujejo dostop. Uporabnik je odgovoren za zagotavljanje, da so taka tehnična sredstva aktivirana in učinkovita, kot je predvideno in določeno s strani HBO, razen če je za dostop do Storitve vedno treba uporabljati takšna sredstva.

9 Modifikacije in spremembe

9.1 Uporabnik izrecno priznava, da ima HBO pravico v razumnem obsegu spremeniti naročnino in druge določbe Splošnih pogojev Uporabnika. Uporabnik bo o teh spremembah obveščen po elektronski pošti, poslani na elektronski naslov, ki ga zagotovi Uporabnik, najpozneje trideset (30) dni pred začetkom veljavnosti takšne spremembe. V povezavi s tako spremembo ima Uporabnik pravico, da odstopi od Pogodbe, pri čemer odstop začne učinkovati z dnem začetka veljave take spremembe. Uporabnik bo v obvestilu s strani HBO obveščen o njegovi pravici do odstopa od Pogodbe. Če Uporabnik do začetka veljave take spremembe ne odstopi od Pogodbe, se šteje, da je Uporabnik takšno spremembo sprejel.

9.2 Uporabnik izrecno priznava, da ima HBO pravico do bistvenih sprememb programske vsebine, ki jo zajema Storitev, v razumnem obsegu. Uporabnik bo o teh spremembah obveščen po elektronski pošti, poslani na elektronski naslov, ki ga zagotovi Uporabnik, najpozneje trideset (30) dni pred začetkom veljavnosti takšne spremembe. V povezavi s tako bistveno spremembo ima Uporabnik pravico, da odstopi od Pogodbe, pri čemer odstop začne učinkovati z dnem začetka veljave take spremembe. Uporabnik bo v obvestilu s strani HBO obveščen o njegovi pravici do odstopa od Pogodbe. Če Uporabnik do začetka veljave take spremembe ne odstopi od Pogodbe, se šteje, da je Uporabnik takšno spremembo sprejel.

9.3 Za namen oddelka 9.2 je sprememba, ki se nanaša na programsko vsebino, bistvena, kadar se obseg programske vsebine, ki jo pokriva Storitev, drastično zmanjša ali se bistveno spremeni splošna usmerjenost programske vsebine. Iztek ali prenehanje veljavnosti licence za določen program ali serijo, ali odločitev, da se naslednje sezone določene serije ne producirajo ali ne vključijo v programsko vsebino, se ne šteje za bistveno spremembo. Bistvena sprememba bo le tista sprememba, ki bo imela za posledico znatno zmanjšanje naslovov filmov in/ali serij, vključenih v Storitev. Znatno zmanjšanje pomeni zmanjšanje za 50% ali več vseh naslovov filmov in/ali serij, vsebovanih v celotni programski vsebini, ki jo pokriva Storitev.

9.4 V primeru predčasnega prenehanja v skladu s tem oddelkom 9, ko je Uporabnik že izvedel plačilo, vezano na obdobje po prenehanju, bo HBO povrnil presežni znesek v tridesetih (30) dneh po izteku veljavnosti Pogodbe.

Informacije za Uporabnike glede sprememb in povračil

9.5 Informacije o zgoraj opisanih spremembah bodo Uporabnikom zagotovljene v skladu z oddelkom 11 spodaj.

10 Izguba pravice do odstopa

S sklenitvijo Pogodbe Uporabnik izrecno odobri zagotavljanje dostopa do (dostavo) Storitve nemudoma po sklenitvi Pogodbe in plačilu naročnine v skladu s Pogodbo. Uporabnik s tem potrjuje, da s pridobitvijo dostopa do (z dostavo) Storitve pred potekom štirinajst (14) dnevnega roka za odstop od Pogodbe, Uporabnik izgubi pravico do odstopa od Pogodbe v skladu s 1829. členom Civilnega zakonika (Zakon št. 89/2012 Coll., s sprem.) v roku štirinajstih (14) dni po sklenitvi Pogodbe. Če je Uporabnik sklenil Pogodbo in je dostop do Storitve zagotovljen, vendar Uporabnik ne želi več uporabljati Storitve in biti zavezan s Pogodbo, mora Uporabnik odstopiti od Pogodbe v skladu z oddelkom 12 spodaj. Postopek registracije omogoča Uporabniku izrecno potrditev (potrditveno polje), da odobri zagotavljanje dostopa do (dostavo) Storitve neposredno po sklenitvi Pogodbe in plačilo naročnine in sprejema, da s pridobitvijo dostopa do (z dostavo) Storitve pred potekom štirinajst (14) dnevnega roka za odstop od Pogodbe, Uporabnik izgubi pravico do odstopa od Pogodbe.

 Ta določba oddelka 10 ne vpliva na pravico Uporabnika, da kadarkoli med Poskusnim Obdobjem odstopi od Pogodbe, ne da bi moral karkoli plačati za Storitev, kot je določeno v oddelku 2.4.

11 Informacije za stranke

11.1 HBO lahko pošilja sporočila Uporabniku po elektronski pošti ali jih objavi na Spletni strani, v skladu z veljavno zakonodajo.

11.2 Uporabnik je dolžan posodobiti svoje kontaktne podatke, če se slednji v času uporabe Storitve spremenijo. Šteje se, da je HBO izpolnil svojo obveznost obveščanja s pošiljanjem obvestil na zadnji navedeni elektronski naslov Uporabnika, ne glede na to, ali se tak elektronski naslov še uporablja s strani Uporabnika ali je drugače neuporaben.

12 Časovna veljavnost in prenehanje Pogodbe

12.1 Pogodba o prijavi na Storitev je sklenjena za obdobje enega (1) meseca in se samodejno podaljša vsakič za en (1) mesec, dokler Uporabnik ali HBO ne odstopi od Pogodbe v skladu s temi Splošnimi pogoji Uporabnika. Razen kot je navedeno v zgornjem oddelku 9.4, se vnaprej plačana naročnina za zadevno obdobje ne bo vračala, Uporabnik pa bo imel pravico nadaljevati z uporabo Storitve do konca zadevnega obdobja. Če je Uporabnik upravičen do Poskusnega Obdobja v skladu z oddelkom 2.4 ali Promocijskega Obdobja v skladu z oddelkom 2.7, naročniško obdobje začne teči s prvim dnem Poskusnega Obdobja ali Promocijskega Obdobja in traja toliko časa, kolikor traja Poskusno Obdobje in/ali Promocijsko Obdobje, pri čemer se samodejno podaljša za obdobje(a) enega (1) meseca, dokler Uporabnik ali HBO ne odstopi od Pogodbe v skladu s temi Splošnimi pogoji Uporabnika.

12.2 Če želi Uporabnik odpovedati Pogodbo, mora biti HBO o tem obveščen po elektronski pošti, po pošti ali, če HBO ponuja takšno možnost, preko Spletne strani (na http://www.hbo.si/contact). V primeru odpovedi na pobudo Uporabnika bo HBO ob koncu naročniškega obdobja poslal potrditveno elektronsko sporočilo Uporabniku. Če HBO želi odpovedati Pogodbo, bo HBO Uporabnika o tem obvestil po elektronski pošti ali po pošti. V skladu s pododdelkom 12.1 bo Pogodba prenehala veljati na koncu tekočega enomesečnega obdobja veljavnosti Pogodbe.

12.3 V povezavi s spremembami naročnine ali Splošnih pogojev Uporabnika, se pravica do odpovedi izvrši v skladu z oddelkom 9.

12.4 Ob upoštevanju tega, kar je predpisano zgoraj, ima HBO pravico, da Pogodbo odpove s takojšnjim učinkom in hkrati nemudoma onemogoči Uporabniku dostop do Storitve, v primeru da:

 1. Uporabnik zamuja s plačilom za obdobje, ki ni krajše od dvajset (20) dni ali;

 2. obstaja utemeljen sum, da je Uporabnik plačilno nesposoben ali;

 3. c. Uporabnik zlorabi Poskusno Obdobje ali Promocijsko Obdobje ali pogoje le-teh;

 4. pride do nepooblaščene uporabe Storitve ali obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da je prišlo do takšne nepooblaščene uporabe;

 5. je Uporabnik poskusil uporabiti Poskusno Obdobje več kot enkrat (1) v obdobju dvanajstih (12) zaporednih mesecev;

 6. je Uporabnik na kak drug način storil bistveno kršitev Pogodbe ali ponavljajočo se kršitev Pogodbe.

13 Pravice intelektualne lastnine

13.1 V povezavi z izvajanjem Pogodbe s HBO, HBO podeli Uporabniku ne-izključno, neprenosljivo in omejeno licenco za spremljanje programske vsebine Storitve. Uporabnik lahko uporablja Storitev in njene programske vsebine le v skladu s Pogodbo in za njegovo osebno uporabo.

13.2 Gradiva na Spletni strani in programske vsebine Storitve so zaščiteni z zakoni o avtorskih pravicah, blagovni znamki in/ali drugo zakonodajo, ki se nanaša na intelektualno lastnino. Pogodba s HBO na noben način ne zajema prenos na Uporabnika kateregakoli naslova ali pravice intelektualne lastnine v zvezi s programsko vsebino Storitve ali s Storitvijo.

14 Varnost

14.1 Uporabnik ni upravičen, da deluje na način, ki lahko povzroči, da Storitev ali Spletna stran ne deluje več, da je preobremenjena, poškodovana ali oslabljena. Uporabnik prav tako ne sme vplivati na uporabo Storitev s strani drugega Uporabnika.

14.2 Uporabnik ne sme poskušati pridobiti nepooblaščen dostop do omrežij, računalniških sistemov, vsebine ali informacij, povezanih s Spletno stranjo ali Storitvijo. Kršitve te določbe se vselej štejejo kot bistvena kršitev Pogodbe, ki med drugim lahko povzroči, da se Pogodba nemudoma odpove (glej tudi oddelek 12).

15 Omejitev odgovornosti, motenj in izpadov

15.1 O motnjah, izpadih in drugih napakah v Storitvi Uporabnik čim prej obvesti HBO, in sicer najkasneje v sedmih dneh od njihovega nastanka, če želi biti upravičen do nadomestila iz oddelka 15.2. HBO ne odgovarja za morebitne napake v Storitvi, ki so zunaj nadzora HBO, v skladu z oddelkom 5.6 zgoraj ali za druge napake zaradi uporabe opreme s strani Uporabnika, ki ni odobrena, ali zaradi napake, ki je posledica malomarnosti (i) Uporabnika ali (ii) tretje osebe.

15.2 Glede tistih motenj, izpadov in drugih napak, za katere HBO odgovarja v skladu z oddelkom 15.1 in zaradi katerih je Storitev neuporabna v neprekinjenem obdobju, daljšem od 24 ur, imajo Uporabniki, ki to zahtevajo, pravico do sorazmernega zmanjšanja naročnine. Če je zaradi motenj, izpadov in drugih napak, za katere HBO odgovarja v skladu z oddelkom 15.1 Storitev neuporabna v obdobju, ki je daljše od (i) treh zaporednih dni ali (ii) skupno deset dni v katerem koli koledarskem mesecu, lahko Uporabnik odstopi od naročniške pogodbe z učinkom na nazaj od zadnjega datuma plačila (izstavitve računa) (»Datum Odstopa«) in zahteva vračilo naročnine, plačane za mesec po Datumu Odstopa. Poleg tega lahko Uporabniki zahtevajo povračilo razumnih stroškov, porabljenih za vložitev utemeljenega zahtevka v skladu s tem oddelkom 15.2, v enem mesecu od roka za vložitev tovrstnega zahtevka. Stroški se povrnejo na način, ki ga je Uporabnik izbral za plačilo naročnine. V primeru, da se naročnina ne prekine, se znesek nadomestila po presoji HBO (i) odšteje od naslednjega plačila naročnine ali (ii) povrne v obliki kupona.

15.3 Uporabniki niso upravičeni do kakršnegakoli nadomestila glede tistih motenj, izpadov in drugih napak v delovanju Storitve, ki so posledica vzdrževanja. HBO obvešča Uporabnike o obstoju treh vrst vzdrževanja:

Mesečno Načrtovano Vzdrževanje: Poteka en dan vsak mesec med 01:00 - 05:00 po srednjeevropskem poletnem času.

Nenačrtovano Vzdrževanje: Lahko poteka med 01:00 - 05:00 po srednjeevropskem poletnem času, če je to potrebno iz operacijskega vidika.

Urgentno Vzdrževanje: Lahko poteka kadarkoli, v primeru urgentnega tehničnega problema, ki bi bistveno vplival na zagotavljanje Storitve. Če Urgentno Vzdrževanje neprekinjeno traja več kot 24 ur, odgovornost HBO ureja oddelek 15.2 te Pogodbe, razen če je Urgentno Vzdrževanje posledica okoliščin, ki so zunaj nadzora HBO.

Tekom vseh treh (3) premorov zaradi vzdrževanja do Storitve ni mogoče dostopati.
15.4 Uporabnik mora zahtevek za nadomestilo vložiti z uporabo kontaktnih podatkov iz oddelka 21 za primer odpovedi, pritožb in zahtevkov. Zahtevek mora vsebovati ime Uporabnika, opis napake in obdobje njenega trajanja ter dokaze o napaki (če to HBO zahteva). HBO lahko zahteva še nekatere druge podatke, ki so potrebni za identifikacijo Uporabnika, določitev zneska nadomestila in poravnavo zahtevka.

16 Dolžnost nadomestila

Uporabnik se strinja, da bo HBO-ju, njegovim odvisnim družbam, zaposlenim, članom uprave in dajalcem licence nadomestil škodo in da ne bodo odgovarjali za morebitne izgube, stroške ali zahteve, ki nastanejo kot posledica ali v povezavi s kršitvijo Pogodbe s strani Uporabnika, kršitvijo veljavne zakonodaje s strani Uporabnika ali kršitvijo pravic tretjih oseb s strani Uporabnika.

17 Prenos

HBO je upravičen, s predhodnim soglasjem Uporabnika, da svoje pravice, zahtevke in obveznosti v skladu s Pogodbo prenese na drugo družbo v isti skupini ali tretjo osebo, za katero se lahko upravičeno pričakuje, da bo izpolnila svoje obveznosti po Pogodbi na zadovoljiv način. Uporabnik je, s predhodnim soglasjem HBO, upravičen do prenosa pravic in obveznosti Uporabnika v skladu s Pogodbo.

18 Povezave na Spletni strani

Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani, ki jih zagotavljajo tretje osebe. HBO nima nadzora nad, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za takšne povezave ali vsebine teh spletnih strani. Uporaba teh spletnih strani s strani Uporabnika je na Uporabnikovo lastno odgovornost.

19 Brez privolitve

Če se HBO odpove zahtevi za uveljavitev pravice v skladu s Pogodbo ali se vzdrži delovanja proti kršitvi Pogodbe s strani Uporabnika, se to ne šteje za odobritev kršitve ali prihodnjih podobnih kršitev in tudi drugače ne vpliva na pravice HBO v skladu s Pogodbo.

20 Pritožbe in Spori

Če je Uporabnik iz kakršnegakoli razloga nezadovoljen s Storitvijo, se lahko obrne na HBO z uporabo kontaktnih podatkov, določenih v Oddelku 21, ali drugih kontaktnih podatkov, če so na voljo na Spletni strani.

Uporabnik in HBO bosta najprej poskušala reševati vse spore, ki izhajajo iz te Pogodbe, sporazumno. V primeru, da stranke spora ne bosta mogli rešiti po mirni poti, ga bosta predložili stvarno pristojnemu sodišču v Republiki Sloveniji. Za to Pogodbo se uporablja češko pravo, razen če je s temi Splošnimi pogoji Uporabnika drugače določeno. Uporabnik je prav tako upravičen do določenih pravic v zvezi z varstvom potrošnikov in drugih kogentnih določb slovenske zakonodaje.

Uporabnik ima kot potrošnik pravico, da pred vložitvijo tožbe pri pristojnem sodišču, vloži prijavo (a) Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, http://www.ti.gov.si/ kot slovenskemu organu, ki je zadolžen za reševanje potrošniških prijav/reklamacij, ali (b) uporabi povezavo https://ec.europa.eu/consumers/ za alternativno spletno reševanje potrošniških sporov. V zvezi z vsebino Storitve lahko Uporabnik vloži pritožbo pri češkem Svetu za radijsko in televizijsko oddajanje (Council for Radio and Television Braodcasting), www.rrtv.cz.

21 Kontaktni podatki in pristojni regulator

HBO lahko kontaktirate na naslov HBO Europe s.r.o., Jankovcova 1037/49, Praga 7, Poštna številka: 170 00, Češka republika, telefonska številka: +42061094444 ali elektronski naslov: sekretariat@hbo.cz. V primeru odpovedi, pritožb ali zahtevkov, prosim uporabite naslednje kontaktne podatke: https://www.hbogo.si/contact

Svet za radijsko in televizijsko oddajanje (Council for Radio and Television Broadcasting), Škrétova 44/6, 120 00 Praga 2, Češka republika, www.rrtv.cz, je regulativni organ, ki nadzoruje zagotavljanje Storitev, vključno s HBO kanali.

22 Tretji zastopnik

22.1 Če je naročnina na Storitev kupljena prek Tretjega zastopnika, slednji skrbi za vzpostavitev/aktivacijo, plačilo in prekinitev naročnine v skladu s svojimi posebnimi pogoji (npr. veljavnimi pogoji za iTunes, v nadaljevanju: »Posebni pogoji Tretjega zastopnika«). Uporabnik mora tako poleg tega, da sprejme to Pogodbo, prebrati in sprejeti tudi Posebne pogoje Tretjega zastopnika.

22.2 Če je naročnina na Storitev kupljena prek Tretjega zastopnika, poleg zgoraj navedenih veljajo naslednji posebni pogoji. V primeru neskladij med spodnjimi posebnimi pogoji in ostalimi pogoji iz te Pogodbe, prevladajo posebni pogoji. Posebni pogoji Tretjega zastopnika se poleg pogojev iz te Pogodbe uporabljajo za naročanje v naslednjih primerih:

(i) Tretji zastopnik je odgovoren za vso komunikacijo v zvezi z vzpostavitvijo/aktivacijo naročnine, plačili, neuspelimi transakcijami in odpovedmi.
(ii) Kuponi, navedeni v oddelku 2.7, se ne morejo odkupiti prek Tretjega zastopnika.
(iii) Registracija se opravi v posebni aplikaciji HBO, ki se namesti na napravo, ali prek operacijskega sistema pod nadzorom Tretjega zastopnika. Naročnino zaračuna Tretji zastopnik, pod pogojem, da ima Uporabnik pri njem registrirano kreditno/debetno kartico ali drug veljavni način plačila.
(iv) Tretji zastopnik je odgovoren za zbiranje rednih mesečnih naročnin, dokler se naročnina ne prekine.
(v) Uporabnik mora pri postopku registracije ustvariti lasten HBO račun in navesti določene informacije (npr. ime, elektronski naslov in geslo). Če Uporabnik nima računa pri HBO, dostop do Storitve ni mogoč.
(vi) Preverjanje države iz oddelka 4.1 opravi Tretji zastopnik.
(vii) Če želi Uporabnik odstopiti od Pogodbe, veljajo določbe glede odstopa iz Posebnih pogojev Tretjega zastopnika, pri tem pa se mora obrniti na Tretjega zastopnika in ne na HBO.
(viii) Zahtevki za povračilo se predložijo Tretjemu zastopniku v skladu s Posebnimi pogoji Tretjega zastopnika. Tretji zastopnik je odgovoren za plačilo kakršnih koli povračil.
(ix) Če ima Uporabnik kakršna koli vprašanja ali zahteve v povezavi z vzpostavitvijo, aktivacijo ali prekinitvijo naročnine oz. plačili, se mora obrniti na službo za stranke Tretjega zastopnika.
(x) S kakršnimi koli zahtevami v zvezi z anonimizacijo ali izbrisom računa, ki jih Uporabnik predloži HBO v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), ne preneha njegova obveznost plačevanja naročnine Tretjemu zastopniku. Naročnina se mora plačevati, dokler je Uporabnik ne prekine prek Tretjega zastopnika v skladu s Posebnimi pogoji Tretjega zastopnika.
(xi) Če želi Uporabnik preiti z naročnine na Storitev prek Tretjega zastopnika na direktno naročnino pri HBO, mora najprej prekiniti naročnino prek Tretjega zastopnika in se nato ponovno registrirati neposredno pri HBO s kreditno/debetno kartico ali drugim veljavnim načinom plačila. Če želi Uporabnik preiti z direktne naročnine pri HBO na naročnino prek Tretjega zastopnika, mora najprej prekiniti direktno naročnino pri HBO in se nato ponovno registrirati prek Tretjega zastopnika. HBO ne bo preverjal, ali ima Uporabnik aktivirano eno ali dve naročnini in/ali načina plačila.
(xii) Potrdila in računi so na voljo prek Tretjega zastopnika.
(xiii) V skladu z GDPR ima Tretji zastopnik vlogo ločenega upravljavca podatkov, ki te podatke zbira in hrani. Vse zahteve posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, v zvezi s podatki, ki jih zbira, hrani ali kako drugače obdeluje Tretji zastopnik, je treba predložiti Tretjemu zastopniku.